ZAGADNIENIE POCZĄTKÓW POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

około 4 m, łączy się bezpośrednio kondygnacja wyłącznie drewniana (ryc. 4) wału poznańskiego. Współczesności tych dwóch części wału dowodzi fakt, że konstrukcje części drewnianej ciągną się pod kamieniami, spoczywającymi częściowo na nich. Inaczej trudno byłoby sobie wytłumaczyć stwierdzone tu zaleganie części kamiennej na konstrukcjach części drewnianej, jak właśnie celowym związaniem tych dwóch partii ze sobl;t tym bardziej, że brak regularnego ułożenia ściany wewnętrznej części kamiennodrewnianej (ryc. 5), jak to widzimy u ściany zewnętrznej świadczy, że część kamienna wału sama w sobie nie stanowiła użytkowej całości. Partia drewniana wału zachowana do wysokości 3 metrów zbudowana była ze zwężająco ku górze układanych warstw naprzemian podłużnie i poprzecznie układanych łupanych 6) dyli drewnianych. W odłegłości 1-1,80 m od części kamiennej odkryto pomiędzy tymi pokładami drewna rząd ukośnych gęsto przy sobie wkopał

,. fI<' ','; :" .,

"f

" ,-, r--"'" -" ',; -"'"',l ' 'fr-;. .' l' zi. V.,' . - .::-:... .'" :,,. 'II. . ,. ..<:< <!I-' . ;ł; " . .. ,,: . '-j , . .:;. ':.. - ,"" . .. ..;<'1\....'.".. " .

t'f{. 'i # ' ,r.:' "»--,} ,_ r;;->;:;.r. . : .".' r- Iir._.' '. '"""";:;'t"'''-''' ... J.;" ł""';..' . ., _.,'. '.:i , ..." "r t" '-:'" . <. : ';>.. .., '" ;. ¥ . .'.

ł..

t.,.-;...::"",*.. ¥ ,,...... .;.,

'.

':".

y: .,.,;,....ł..... .......... 'V4 ' " .. CI .. ( , .-. .'.: .+.

1.« r,",< "f.ł.., >:: <- < -. ':.' :'-" .;f;' A*':-' ł..r,.. .:,. i.' ;: I

:;,

.'

.-....

... "'.. < " .'*:.

'"

...

.,.-:.

"" -.

't__.",

'"

". tii",

Ryc. 5. Widok części drewnianej z palami ukośnymi.

6) Jedynie pierwsza warstwa skonstruowana jest z okrąglaków.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry