ZAGADNIENIE POCZĄTKÓW POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Był on otoczony wałem (ryc. 1-2) o podstawie szerokiej ca 20 m, składającym się z dwóch kondygnacji, niższej kamiennodrewnianej oraz wyższej drewniano-ziemnej. Kondygnacja pierwsza kamienna (ryc. 3a-b) 4,110 m szeroka zbudowana była ze skrzyń drewnianych wypełnionych rozmaitej wielkości kamieniami polnymi. Skrzynie te, łączone w narożnikach na węgieł, miały umocnione ściany zewnętrzne hakami uzyskanymi przez wykorzystanie sęków drzew. Takich warstw drewna z tymi hakami zachowało się pięć, być może jednak, że - jak możnaby wnioskować z widocznych śladów drewna w profilu tego wału - było ich pierwotnie siedem. Zachowana do wysokości 3,10 m kondygnacja drewnianokamienna nie była - jak się zdaje - pierwotnie dużo co wyższa.

:J:" ''"':' .. ł.,.,?'':i · \ ,..;. ,.1:-1 ''"( ..;y."': {_".

r;>- ,rj,' ?;,=. n;-1£:;'ć{'-'r,.-\'.-;< " . . 1 .. , y",< ":."'\ "Y- - ,.X: -' . - .. : ,. ,i1.:c,- "" ? Ł- . -': ..-:-/rtr, , . :,;:_:-"? =2 _. .

',. . ł'" .y.' ." . ,_. . - ,. - .,...,. - . '/' ',-" '.. ..,;,_. ....... ,::. .... .. r.. .. f '_0 ......_ .-.......--... ... > '''-;'' - -- 4,tf-'-- - .,. ..- . _.....:.... . -J '!!- "' .:. ,..".. - . . . .. j , .

,.- -. -'.' ,..- .- .:-..- - _.1 ,.,;. .. - .C'!.. ' r"..' -"łł'"7;<._:'_'.J. .",. =- Jr.; < ,,' E" : : ;':);.;'1',,,.-., ; "" 'c". .... . .- . _ '",.; ,JS.. '. J.,; - "

-:;

.a "

Ryc. 3 b. Poznań, Plac katedralny.

Rysunek części podstawy ławy kamiennej.

li'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry