KRONIKA MIASTA POZNANIAi":".< '¥.;... __..' ..., _ e,, . .. tł. ,:n.," , . . , ,'.. ...... : :' :- .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

, '.'" . ........ .. ._ ., . -. Iii' tJll, .. ,- .

..4.- .. 7.'::- -v".:'''; ,',: -...U1"' -,,-",- "'''ebf\\i''-',,-.. ć . ''''ł . ".,.: ":.:'; :,:' :. _: ., ','l.:: . ...... - ',.

:-- -

': .- .

'ł'! -+ .,:: .. "r:},.::,.

"..... -Ii;; -, "".

.

\1..... ._, . ----r

"":

.,....: ;

__n

A... d"i":'

;....., ,'- i:.

v'''''''', ...... .-..., ':" ::

."I. : ,.;

.,.--.... >.

_.,,:... "_.d ....... ".--,., ..,. ."""11 .. .", . , _.:;.. ..i,::/, '! ..i.:: ..:" .'

)

."..

/7'. .

...t'

...,ł. '...S,j, .

. . <. .j, ::?

, .<'

"..

",.j i

I\

._,'..

......... ..........

.. ", '., ". .l.

..:łł- .

Ryc. 3 a. Poznań, Plac katedralny.

Widok części podstawy wału kamiennego ze spoczywającymi na niej kamieniami.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry