- KRZYŻ PRZY POZNAŃSKIM MOŚCIE CHWALISZEWSKIM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

czego i tu zmiana nastą,pić musiała, dlatego też cena jego wykazała się znacznie wyższa niż to pierwotnie przypuszczanem było" 25). Krzyż jest okazały i artystycznie wykonany - 4 m wysoki, 2,26 m szeroki, z czego na szerokość ramion przypada po 1 metrze. Szczyt i końce ramion są, pięknie zakończone w kształcie trzech z sobą zlewających się półkoli, upiększonych otworami o czterech wklęsłołukach. Ustawiono go na podstawie żelaznej wysokości 38 cm, umieszczonej bezpośrednio w kamipniu granitowym, z 2 części złożonym, wysokości 90 cm, spoczywającym na cokole częściowo kamiennym i częściowo murowanym wysokości 4{) cm. Ogólna więc wysokość cokołu, kamienia granitowego i podstawy, na której stoi krzyż, wynosi 1,74 m. Kamień granitowy dostarczyła firma A. Krzyżanowski i jak z rachunku z dnia 20 lipca 1878 r. wynika, kosztował 174 mk. Koszty ustawienia cokołu wyniosły według rachunku tej samej firmy z dnia 2(j kwietnia 1880 r. kwotę 74 mk. Ustawienie krzyża przez firmę H. Cegielski kosztowało według rachunku z dnia 21 kwietnia 1880 r. sumę 165 mk.

Parkan żelazny dostarczony przez firmę A. Krzyżanowski kosztował według rachunku z dnia 2(j kwietnia 1880 r. sumę 150 mk.

Piękna figura Chrystusa, grubo złocona, wisząca na 2 hakach i przytwierdzona 4 śrubami (2 u rą,k i 2 powyżej stóp) sprowadzona została z Mayersche Kunstanstalt - Gebriider Wetsch w Monachium. Odlew cynkowy postaci Chrystusa jest do tego stopnia precyzyjnie i artystycznie wykonany, że posiada wszystkie wklęsłości anatomiczne ciała ludzkiego. Od razu, gdy do Poznania nadeszła, pozyskała powszechne uznanie 26) i takim się wciąż jeszcze cieszy, mimo że jest już krucha i zębem czasu mocno nadgryziona.

25) Patrz przyp. 2 26) Kurier Poznański - 1878 Nr 88

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry