KRONIKA MIASTA POZNANIAskich maszyn rolniczych. Krzyż kosztował według rachunku tej firmy z dnia 10 lipca 1878 r. 900 mk, przy czym firma, nie chcą,c właściwej sumy likwidować, zrzekła się wszelkiej korzyści na tym przedmiocie. W rachunku czytamy: "pierwotna cena tego krzyża oznaczona była na 545 mk, ponieważ jednak przy wykonaniu pokazały się niektóre trudności, które przy zestawieniu ceny nie mogły być uwzględnione, ponieważ dalej krzyż musiał być więcej wzmocniony jak to pierwotnie przypuszczano, albowiem okazywał się być za słaby w pewnych miejscach, ponieważ dalej i długość czyli wysokość krzyża okazała się niedostateczna, skutkiem '*

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

.t.

.

..

... . .

+ +.

t..

.. .I: __ .

!

-- :cl' ".

., :..!}. .; ; 1 '" ... III \,. ..1'f:. < .- <_ ., J '..:. . .ififljf :;i ., I,,, I "# ,H IUł;'.:-..:v,,:.. ,.".

.-li II,{ II : ..,,: ..\"

;,:;łłt :.-;.... -ff t. ..' "',l" III fi li' ·

Fot. am. Józ<:f Figaszewski Złoty Pan Jezus Da ChwaUszewie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry