KRZY PRZY POZNAŃSKIM MDŚCIE CHWALISZEWSKIM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

o godz. 17-tej, Pięknych jego słów po niemiecku i po polsku wypowiedzianych wysłuchały liczne rzesze wiernych 20). Obecny krzyż chwaliszewski powstał jako fundacja społeczeństwa. Kronikarz mówi nam, że ofiary napływały z wszystkich stron kraju, m. i. z Lwowa. Sprawiły to komunikaty ogłoszone w dniu 18 lutego 1878 r. w Kurierze Poznańskim, Dzienniku Poznańskim, Orędowniku i GOllCU Wielkopolskim. W tych to dziennikach proboszcz parafii św. Małgorzaty ks. Leon Raatz odniósł się z prośbą do społeczellstwa o składanie ofiar na krzyż do rąk księży proboszczów poznańskich. Sam zaś rozpoczą,ł zbiórkę ofiarując na zaczątek 30 marek 21). Jednocześnie wezwał redakcje odnośnych gazet o przyjmowanie składek. Za ogłoszenie tego komunikatu władze pruskie nałożyły na ks. prob. Andrzeja Leona Raatza oraz na redaktorówodpowiedzialnych Bronikowskiego Stanislawa z Dziennika Poznallskiego, Dreschera Szczepana Augusta z GOllca Wielkopolskiego, Stawińskiego Wiktora z Orędownika i Żórawskieg<;> Józefa z Kuriera Poznallskiego ka.ry po 30 marek z zamianą na 5-dniowe więzienie 22). Kary te zostały w postępowaniu odwoławczym jednak znacznie obniżone do wysokości 3 marek 2.1). Mimo to kary tej, jako zupełnie niesłusznie nałożonej, ks. Haatz dobrowolnie nie zapłacił. Musiał ją ściągną,ć pruski komornik sądowy.

Kurier Poznański zebrał w czasie od UJ lutego do 10 sierpnia 1878 r. kwotę (j(j8,80 mk. 21 ). Koszta postawienia krzyża były, jak na ówczesne warunki, bardzo znaczne, bo przekroczyły sumę 2000 mk. Krzyż -sam, z kutego żelaza, jest pięknie wyrobiony z urządzeniem do zawieszenia wizerunku. Wykonała go w roku 1878 fabryka prof. Hipolita Cegielskiego, pioniera fabrykacji pol

20) Kurier Poznański - 1880 Nr 72 - 89 - 90 21) Kurier Poznański - 1878 Nr 40 22) Kurier Poznański - 1878 Nr 110 - 151 23) j. W.

24) Kurier Poznański - 1878 Nr 182 i poprzednie: 41/42 - 44/47 49 - 51'54 - 56 - 58/71 - 73/80 - 82/84 - 86/90 - 93/96 - 98/103 - 105/107 - 1091110 - 112/113 - 117/118 - 120 - 122 - 126 - 131 - 134 - 136/139 - 151 - 155/156 - 160 - 171

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry