KRONIKA MIASTA POZNANI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Odwołanie to również nie odniosło pożądanego skutku. Rejencja poznańska decyzją z dnia 5 maja 1878 r. uznała zażalenie Dozoru Kościelnego jako niedostatecznie uzasadnione. Dozór Kościelny postanowił wytrwać i odwołał się jeszcze do ostatniej instancji, tj. do Ministra Spraw Wewnętrznych. Miał nadzieję, iż słuszne jego wywody i prawa ogółu społeczeństwa trafią na zrozumienie. Ta nadzieja miała się okazać płonn. Nieuznanie życzenia społeczellstwa katolickiego leżało w istocie systemu z góry nakazanego i skrupulatnie wykonywanego, zwłaszcza w pruskich prowincjach polskich. W odwołaniu Dozoru Kościelnego z dnia 30 maja 1878 r. przeciw decyzjom prezydenta policji i rejencji poznańskiej przytoczono, iż sprawa ustawienia krzyża na Moście Chwaliszewskim traktowana być powinna jako sprawa interesu publiczno-religijnego nie tylko katblickich parafian św. Małgorzaty, ale ogółu katolików miasta Poznania, a także całej prowincji poznallskiej. Stwierdzono niedwuznacznie, iż nikt nie dawał wiary, aby odmowa prezydenta policji i rejencji podyktowane były jedynie względami przepisów komunikacyjno-porządkowych. Nie notowano bowiem ani jednego wypadku podobnego do tych, na których opierały się decyzje odmowne. Przeciwnie, zachodziły wypadki, iż ludzie, którzy zamierzali odebrać sobie życie w nurtach Warty, spojrzawszy na Chrystusa zamiar swój porzucali. Nie zważając na żaden z wyżej wysuwanych argumentów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potraktowało odwołanie Dozoru Kościelnego ponownie odmownie. W decyzji z dnia 14 sierpnia 1878 r. przytacza, iż uzagadnienie odmowy zezwolenia na ustawienie krzyża przytoczone w zarządzeniu rejencji z 5 maja 1878 r. Ministerstwo, po szczegółowym rozpatrzeniu, uznało za prawnie umotywowane. W wyniku dalszych pertraktacyj i pisemnego zalecenia prezydenta policji z dnia 14 października 1878 r. Dozór Kościelny przedstawił, po zmianie rysunków planu sytuacyjnego, w dniu 18 października 1878 r. prezydentowi policji nowy wniosek o zezwolenie na postawienie krzyża przy murze oporowym, obok schodów prowadzących do koryta Warty, przed śpichrzem Engla. Podanie to przesłane przez prezydenta policji Magistratowi nie osiągnęło ze strony tegoż aprobaty. Krótką decyzją Magistratu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry