ZAPISKI. *) 1. W s i e m i e j s k i e z r. 1253.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Fundując miasto lewobrzeżne poznańskie, darowali mu Przemyśl I i Bolesław Pobożny 17 osiedli wiejskich, wyrażając to w dokumencie lokacyjnym słowami naslępującemi: "VilIas autem has ad sepedictam civitatem contulimus, videlicet Aratorum c ampum , Petrowo, Zegrow, Staralal1kam, Nyenchow; Spithcow, ambas viIla:s que Vyrbyce dicuntur, Y ssycz, Panczlaw, Nyestathow, Panthcow, Schidlow, ambas ViIIas vinitorum excepHs vineis, villam Boguthe et viIłam Unom". (Odstąpiliśmy miastu wymienionemu wsie następujące: Rataje, Pietrowo, Zegrze. Starołękę, "Nyenchów". Spylków, obie wsie Wierzbicami zwane, Jeżyce, Pęcław, Niestachów. Piątkowo, Szydłów, ob}je Winiar bez winnic, wieś Boguty i wieś UnoIfa). Oznaczenia wsi tych nastręczały i nastręczają dotąd znaczne trudności. Aby jednakże niepotrzebnie nie błądzić w domysłach, trzeba przyjąć to, co dotychczas uważać należy za ustalone. Ja,ko takie uchodzą nasamprzód Rataje. Piotrowo, Zegrze, Sf,arołęka, Jeżyce, Piątkowo i Winiary. Nadto ustalono, że "Nyenchow" oznacza Min:kowo (językowa drobna a częsh przemiana głoski n na m i wsunięcie głoski i między spółgłoski n i k); dale'j, że obie Wierzbice są późnie.jszemi Górną i Dolną Wildą, co nie ulega żadnej wątpliwości, następnie, że "Nyestathow" czyli Niestachowo oznacza to samo co Sołacz, przyczem zdaie się. że nazwa młyna (sół - sołek = śpichlerz, magazyn zbożowy 1) wyparła na7wę właściwej osady; wreszcie. że

*) Wprowadzając dział "Zapisek" pragniemy w nim zamieszczać drobne przyczynki historyczne, noszące charakter dorywczych notatek. Zasadniczą ich cechą będzie to, że nie roszczą sobie pretensji do wyczerpania danego przedmiotu, niekiedy stanowić będą fragmenty, kt6re z pewnych względów umieszczać będziemy, nie zabierając się do źródłowego wykończenia kwestyj poruszonych. l) Ks. Stanisław Kozierowski, Najdawniejszy Poznań i jego okolica. Poznań 1922. Str. 10.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry