KRZYŻ PRZY POZNAŃSKIM MOŚCIE CHWALISZEWSKIM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

aby Magistrat podał, w jakim materiale mianoby wykonać projektowany krzyż, czy z kamienia czy z żelaza, aby można go ustawić zaraz po wykończeniu mostu. Magistrat, zgodnie z życzeniem Dozoru Kościelnego, dnia 21 listopada 1877 r. wyraził swoją, zgodę "na ustawienie nowego krzyża na środkowym filarze mostu po prawej stronie od strony Chwaliszewa".17) Po nadesłaniu przez Magistrat w dniu li lutego 1878 r. rysunków na krzyż i cokół, według których miał być nowy krzyż wykonany, wystosował Dozór Kościelny św. Małgorzaty dnia 28 lutego 1878 r. podanie do prezydenta policji o zezwolenie na ustawienie krzyża na miejscu zatwierdzonym przez Magistrat. Decyzją, odmowną, z dnia (j marca 1878 r. powiadomił prezydent policji Dozór Kościelny, że nie może udzielić zezwolenia ze względu na przeszkody porzą,dkowe i komunikacyjne. Odmowę swą, uzasadniał prezydent policji m. i. tym, iż przez ustawienie krzyża na moście ruch pieszy zwłaszcza mógłby doznawać stałych przeszkód. Działoby się to szczególnie ze strony starszych i ułomnych wiernych klękają,cych i modlących się pod krzyżem, którzy przez nieuniknione potrą,cnnie mogliby się przytem czuć dotknięci w swoich uczuciach religijnych. Mogłyby powstawać nieuniknione i częstokroć złośliwe zakłócenia spokoju publicznego. Jednocześnie w swym piśmie nadmieniał prezydent policji, że nie będzie robił trudności na postawienie krzyża na placu przed mostem od strony ul. Weneckiej, (obecnie Wenecjańskiej) obok muru oporowego. Od tej decyzji odwołał się Dozór Kościelny obszernie umotywowanym rekursem z dnia 13 marca 1878 r. do rejencji poznańskiej. Podnoszono m. i. fakt zgody Magistratu na ustawienie krzyża na środkowym filarze mostu, na miejscu przewidzianym w planach budowy mostu. Dozór Kościelny wykazał rejencji poznańskiej, iż nie powinno być obaw o zakłócenia porzą,dku i spokoju publicznego pod krzyżem, gdyż nie było zwyczaju, aby wierni klękali i modlili się przed krzyżem. Zresztą, ruch kołowy i pieszy znacznie się obniżył od czasu, kiedy uruchomiono kolej poznańsko-gnieźnieńską,. 17) Archiwum Miejskie - Aufstellung eines Cruxyfixes aD der Wallischei-Briicke - XIII - I - 4.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry