KRONIKA MIASTA POZNANIAwiary ks. arcybiskupa Ledóchowskiego, - gmachem lwnsystorskim i seminarium duchownym pruski administrator Perkuhn l:,). Społeczeństwo polskie musiało być świadkiem tak smutnych i przykrych faktów jak wywif'szenie przez Perkuhna na pałacu arcybiskupim, gmachu konsystorskim i seminarium duchownym niemieckich sztandarów na cześć cesarza Niemiec w dzień jego urodzin. Były to czasy walki kulturnej. Był to okres twardych zmagań społeczeńslwa polskiego z zaborcą o naj droższe zasady wiary. Prawa majowe narzucone Polakom przez żelaznego kanclerza Bismarka zmierzały do wydarcia nam Boga i wszystkiego co tchnęło żywą tradycją i kulturą praojców naszych. W r. 187G, kiedy aktualną była sprawa budowy nowego Mostu Chwaliszewskiego w miejsce drewnianego, Dozór Kościoła św. Małgorzaty 16) w osobach prob. ks. Leona Raatza i aptekarza Wawrzyńca Heyduckiego odniósł się w dniu 7 sierpnia 1876 r. do Magistratu miasta Poznania, by w związku z rozpatrywaniem sprawy rozebrania starego mostu i wybudowania nowego mostu żelaznego raczył przewidzieć postawienie nowego krzyża. Uśmierzyłoby to niepokój - jak pisał ks. Raatz - zaistniały wśród mieszkańców wschodnich części lniasta i okolicy przez pogłoski o usunięciu z mostu i nieustawieniu nowego krzyża. Magistrat już w dniu 8 sierpnia 1876 r. odpowiedział Dozorowi Kościelnemu, iż krzyża na Moście Chwaliszewskim władze miejskie nie ustawiały, lecz tylko każdorazowo udzielały swojej zgody. W tym też piśmie zastrzegł sobie Magistrat decyzję aż do czasu ukończenia budowy mostu na wypadek, gdyby miał być postawiony nowy krzyż, odpowiadający oczywiście systemowi mostu i całości perspektywy. Dnia 2R sierpnia 1871-i r. powiadomił Magistrat Dozór Kościelny, że przystępuje do rozbiórki mostu i prosił o zabranie krzyża. Dozór Kościelny li listopada 1877 r. ponowił swoją prośbę o zezwolenie na ustawienie na moście krzyża, prosząc o wyznaczenie na planach odpowiedniego miejsca. Równocześnie prosił,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

15) Kurier Poznański - 1878 - Nr 69.

16) Patrz przyp, 2.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry