-KRZYŻ PRZY POZNAŃSKIM MOŚCIE CHWALISZEWSKIM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

I tak legenda głosi 8 ), że podczas jednej znajstraszniejszych powodzi, jakie Poznań nawiedziły i gdy miasto całe tonęło, przypłynę,ł z wodą od Jasnej Góry Chrystus, miasto ocalił i ku wieczystej pamięci stanął na moście. Świętą tę legendę miał prawić siwobrody starzec, wysiadujący pod krzyżem na Moście Chwaliszewskim. Inna zaś jeszcze dowodzi 9 ), że podczas wojen szwedzkich Matka Boska Częstochowska przypłynęła Wartą do Poznania i zatrzymała się na Moście Chwaliszewskim, kiedy Szwedzi na skutek zniszczenia miasta przez powódź z Poznania uchodzić musieli. Na podstawie jednego z nielicznych dokumentówlO) potwierdzającego to, co już wyżej powiedziano, można przyjąć, iż w najbardziej zamierzchłych czasach, może już w okresie zaprowadzenia chrześcijaństwa wzgl. od czasu pobudowania Mostu Chwaliszewskiego, stać tu również musiała obok mostu, zgodnie z starożytnym zwyczajem katolickich Słowian, figura jednego z świętych Pańskich. Dokument odnośny stwierdza, iż dnia 4 września 1800 roku sześciu obywateli poznańskich, reprezentantów ówczesnego Chwaliszewa, domagało się od Magistratu koniecznego i spiesznego naprawienia drewnianych schodów wiodę,cych do koryta Warty. Schody miały mieć mniejwięcej 12 stopni, które były w bardzo zniszczonym, zaniedbanym i poprostu zapuszczonym stanie. Znajdowały się one obok Mostu Chwaliszewskiego, tuż przy figurze św. J a n a. [ Dokument ten podpisali: Stęszewski, Bagnowski, Przeździecki, L. Jankowski, Neuman i Fried. Schaling.

W dekrecie Magistratu do korespondencji z dnia 5 września 1800. r., wystosowanej do inspektora budownictwa miejskiego Wernicke'go celem sporządzenia kosztorysu na naprawienie wymienion'ych schodów, poprawił pismo odnośnego urzędnika - refe

8) Oskar Kolberg -- 1875 - Kraków - Kraj - Wielkopolska str 15 pkt 14 9) Patrz przyp. 4 10) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Miasto Poznań - C VIII A 5 - Briicken Bau - Acta betreff!'nd die desolaten Treppen zum Wassersch1\pfen bei der Wallascheyer Briicke.

5.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry