KRZYŻ PRZY POZNAŃSKIM MOŚCIE CHWALISZEWSKIM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

chwaliszewskiego został odnowiony za staraniem pp. A. Radomskiego i Wojciecha Magra z Jeżyc i na gruncie p. Magra ustawiony, który nie szczędził ani kosztów, ani też kawałka ziemi, aby starodawną pamiątkę, która kilkadziesiąt lat przyozdobiała most dawniejszy, zachować i na dalej w sercach katolików pozosts.wić przyszłym potomkom". Poświęcenia odrestaurowanego krzyża dokonał w dniu 1 września 1878 r. pomiędzy godz. 16 a 17-tą ks. mansjonarz Chrustowicz, w asystencji ks. prob. Raatza. Z tego wynika, że informacja parafii, udzielona Kronthalowi, co do miejsca ustawienia krzyża była niezupełnie ścisła. Aleksander Chybiński 4) podaje, że krzyż stał na ul. Kościelnej, a potem przeniesiono go na ul. Dąbrowskiego, pomijając stwierdzenie, iż w międzyczasie krzyż ten stał przy narożniku ul. Kościelnej i Dąbrowskiego. Według Kuriera Poznańskiego fi) krzyż ustawiono na gruncie Wojciecha Magra, który, jak dowodzi księga wieczysta Jeżyce nr 9 art. matr. 7, położony był naprzeciwko ul. Wąskiej, w lewo ku kościołowi, tj. pod dzisiejszym numerem ul. Kościelnej 11 - (zob. mapkę sytuacyjną). Akta parafialne wykazują, że krzyż sprzedan0 6 ) gospodarzowi Nowakowi, który go ustawił przy ul. Dąbrowskiego 58. Jeżeli Kronthal twierdzi, że krzyż sprzedała gospodarzowi parafia archikatedralna, to niewiadom o skąd wziął tę wiadomość. Notatka w aktach parafii mówi tylko, że krzyż "sprzedany został" gospodarzowi Nowakowi. Krzyż ten mógł po rezygnacji - nie wchodząc z jakich pobudek - sprzedać albo sam Mager, albo też dalszy następca. Faktem jest, że krzyż stał kolejno na dwóch miejscach przy ul. KościelneJ. Wynika to ze zgodności notatki parafialnej o sprzedaniu krzyża gospodarzowi Nowakowi. Grunt Antoniego Nowaka znajdował się według księgi wieczystej Jeżyce nr 79 przy narożniku ul. Dąbrowskiego 59. Stąd krzyż przeniesiono skutkiem regulacji ulicy w listopadzie r. 190G na ul. Wielką Berlińską nr 60 (obecnie ul. Dąbrowskiego nr 58), ks. wieczysta

4) Aleksander Chybiński Nr 3.

fi) _Patrz przyp. 3 6) Patrz przyp. 2

- Kronika Miasta Poznania - 1924l)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry