KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

,'( lf/' I'" I::; f:J 1& " t: '?...>I..YI:::....ę-1 UL. D /ił B R O W S K I E G O CI \!) "I '" l/) CI:tll sw. FLORllłNR et .... .

. UJ <ł3 .. ()h :l(g:

CZRJJ<R RNTONI 1 WSPÓJ:WJ:RŚ.

H,5.WIECZ. JEŻYCE N" '''82

Q' 'ł '4ł , \J .

() -t V

LINIR PRZERYWRNR OZNRCZR IJJt.RSNOSC' NOWRKR RNTONIEGC/ I<S.WIECZ.JEZYCE N",;,g

RENLEIN I<RZIHIERZ I<s.wiE.cz. .7EŹYCE N,,- 1141

R YN£K

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry