SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICH 9G

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Po zgonie Klemensa spuściznę jego rozdzielono po rozmaitych konwentach, aby kazaniami jego mogli się posługiwać' zakonnicy. Tak na tomie kazań z r. 1541 (J. bez sygn.) znajdujemy zapiskę, że r. 1592, 1 lipca zosŁał oddany do ś. Katarzyny w Bodzętynie, na tomie z r. 1531-37 (C. 2411), że w r. 1599 niejaki Adam Lwowczyk (1) przekazał go czy używał w jakimś nienazwanym klasztorze. Stąd potem te i inne rękopisy dostały się rozmaitemi drogami do dzi'S'iej.szych ich książnic. Stan taki pozwala żywić nadzieję, że może jeszcze odnajdziemy dalsze zbiory kazań Klemensa z Radymna. Będą cennem uzupełnieniem wiadomości o nim; wszakże już to, co dotychczas wiemy o nim, pozwala nam zaliczyć go do przedniejszych polemIstów katolickich w. XVI, i wyznaczyć mu poczesne mie1j:sce pośród poznańskich Bernardynów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry