KRONIKA MIASTA POZNANIArównież sekcja zoologiczno-entOlllologiczna, a w r. lBOR sekcja geologiczna. Na przełomie XIX i XX wieku rozwinęli Niemcy na obszarze \Vielkopolski i Pomorza ożywioną pracQ fizjogrf1ficzną we wszystkich niemal dziedzina.ch nauk przyrodniczycb. Duszą ożywczą i niezmordowanym przodownikiem w tej pracy był prof. dr. Fritz Pfuhl, autor licznych rozprawpk z zukl'e ,u botaniki, z których szczególnie: "Die bisher in der Provinz Poscn nachgewiesenen Gefasspflanzen" (Jhrg. III) wraz z późniejszym uzupełnieniem (Nachtrag III), oraz "Baume und !alder der Provinz Posen" (Jhrg. X i Jhrg. XIV) uchodzą do dnia dzisiejszego za klasyczne pod tym względem. Ubocznie zajmował się Pfuhl również geologią oraz entomologią i wydał nawet z tego zakresu kilka notatek naukowych. Do pracy fizjograficznej na polu botaniki udało mu się wciągnąć kilku bardzo poważnych badaczy jak Aschersona, Graebnera, Prel1s::;a oraz dziesiątki nauczycielstwa szkÓł średnich i powszechnych z całej niemal Wielkopolski, spośród których wybijają się nazwiska Franc. Spribille'go-Przybyły, Walent. Torki oraz Jerzego Wojc, Szulczewskiego. \V lipcu 1913 r. umipl'3 prof. Pfuhl, a redakcję "Zeitschrift der Sektion fiir Botanik" obejmuje Carl Schulz i prowadzi ją do końca 1918 r. Nie mniej czynną była również sekcja zoologiczno-entomologiczna. Powstała ona, jak już wspomniałem, w r. HJ02 po wstąpieniu założonego w r. 1850 przez pastora Friellricha, prof. dr, Loew'a i prof. Ritschl'a Entomologischer Verein'u w ramy organizacyjne Deutsche GeselIschaft fiir Kunst und Wissenschaft in 1'0sen, w obrębie którego to towarzystwa utworzyli entomologowie odrębną ::;ekcję, z własnym "Zeitschrift der Sektion fur Entomologie"_ Redaktorami entomologicznej sekcji byli zrazu Pfuhl, który, jak już powiedziano, zajmował się także ubocznie entomologią, i prof. ginm. Edward Schumann, znany entomolog, a po nich Carl Schulz. Ogółem ukazało się w okresie od 1894-1918 - 25 roczników tego czasopisma w 83 zeszytach, obejmujących prace wszystkich trzech wspomnianych sekcyj. \V redagowaniu tego czasopisma należy przypisać największą zasługę prof. Pfuhlowi, który zredagował 1)9 zeszytów tego pisma (w czym 7 zeszytów z zakresu entomologii), redaktorem zaś 13 dalszych był Carl Schulz. Wykaz publi

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry