KRONIKA MIASTA POZNANIAdo tej Szkoły. Niestety propaganda szerzona w tym kierunku przez Zarząd Szkoły nie odniosła skutku, a szkoła przy liczbie zaledwie 13 uczniów, a w związku z tym przy bardzo zmniejszonych dochodach z czesnego nie mogła się utrzymać. W ostatnim semestrze jej istnienia pracowoło w niej 7 profesorów. Byt jej pragnął w ostatniej chwili ratować Józef hr. Mielżyński, który wykonując wolę zmarłych przodków Sewerynostwa hr. Mielżyńskich, oświadczył gotowość stałego udzielania Szkole subwencyj w wysokości 15000 marek rocznie. Ponieważ jednak Szkoła nie posiadała zabezpieczonych podtaw prawnych swego istnienia, lecz była tylko instytucją prywatną, utrzymywaną przez Spółkę Akcyjną, przeto legat ten w myśl zasad zapisu nie mógł być zrealizowany. Po skończonym roku szkolnym 1875/7(j walne zebranie akcjonariuszy uchwaliło zamknąć Szkołę Żabikowską. Część zbiorów przyrodniczych oddano do muzeum Wydziału Przyrodniczego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, część przekazano Szkole Rolniczej w Dublanach, gdzie kilku profesorów żabikowskich wraz z jej dyrektorym dr. Auem zostało zatrudnionych w podobnym charakterze, część zaś oddano w latach następnych tworzącemu się Studium Rolniczemu przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Presperowała jedynie jeszcze jakiś czas po zlikwidowaniu Szkoły Stacja Chemiczna i Kontroli Nasion, przy której przez kilka lat organizowano gorzelnicze kursy, oraz krótkotrwale Stacja Ogrodnicza. Taki był koniec instytucji wzniesionej naj szlachetniejszą ofiarnością wielkopolskiego społeczeństwa, instytucji, stanowiącej chlubę naukową nie tylko dla Wielkopolski, lecz również dla całego naszego kraju.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

7. Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu (założ. w r. 18(0) i jego "Pamiętniki" (1871-1882).

Jak już we wstępie (str. 413) wspomniałem, naukowy ruch w Wielkopolsce znalazł oddźwięk również wśród polskiej emigracji w Paryżu, gdzie z inicjatywy Wielkopolanina Jana hr. Działyński ego powstało w r. 18liO Towarzystwo Nauk Ścisłych.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry