KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

wania nad kiełkowaniem" (wyd. w Poznaniu w r. 1875), 3) J. Jasieilski: "O wpływie kwasu salicylowego na kiełkowanie" (wyd. w Poznaniu w r. 1876). W ramach organizacyjnych Szkoły założono Stację Chemiczną Kontroli Nasion, która pod kierunkiem wybitnego chemikatechnologa, prof. Józefa Oembego, przyczyniła się bardzo wydatnie do podniesienia wielkopolskiego rolnictwa przez udzielanie porad w sprawach gleboznawczych, stosowania nawozów sztucznych, płodozmianów i doboru nasion. Ponadto Szkoła organizowała kilkakrotnie przy pomocy własnych a cz('ściowo i zapraszanych sił nauczycielskich specjalnp. kursy z zakrpsu gorzelnictwa, cukrownictwa i wełnoznawstwa.

Szybki i nieprzewidziany mzwój Szkoły postawił ją w rzędzip.

najpoważniejszych instytucyj naukowych nip tylko w Polsce, ale i w całych Niemczech. Niestety zaczęła się z biegiem czasu JJudzić w społeczenstwie obawa o przyszły los Szkoły, gdyż fundusze na utrzymanie jej stopniowo wyczerpywały się, a zmniejszające się ciągle składki i darowizny nie dawały rękojmi trwałego jej istnienia. Zubożałe bowiem katastrofą polityczną w r. 18G3 ziemiaństwo wielkopolskie, na którego ofiarność najbardziej liczono, nie wiele niestety mogło dopomóc, dawszy już przedtem na założenie Szkoły najwyższy wyraz swej hojności i obywatelskiego poczucia. Mimo to profesorowie z dyrektorem na czele, nie upadając na duchu, pracowali wytrwale nad rozwojem Szkoły, biorąc ponadto żywy udział w rolniczym dokształcaniu społeczeilstwa drogą licznych referatów wygłaszanych po prowincji i obficie zapełniając swymi artykułami łamy "Ziemianina", Słowem Szkoła Żabikowska, pomimo chwiejnych podstaw jej egzystencji, stała się ośrodkiem, dokoła którego skupiał się cały naukowo-rolniczy a zarazem i przyrodniczy ruch \Vielkopolski. Najbardziej chlubne sobie świadectwo wystawiła Szkoła sama, eksponując na \-Vystawie Rolniczej w Warszawie własną pracą zebraną kolekcję 180 odmian pszenicy w zial'llach i. kłosach, G5U okazów najrozmaitszych jej technicznych przetworów, liczne gabloty z jej szkodnikami, a wreszcie obszerną pracę dyplomową jednego z uczniów "O pszenicy i jej uprawie". Prasa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry