KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

2. dr Antoni Sempołowski: Ogólna nauka rolnictwa. Uprawa roślin pastewnych. Nauka o nawozach. Seminarium rolnicze; 3. dr Zygmunt Rościszewski: Nauka o żywieniu zwierząt. Nauka cho wu bydła rogatego. Anatomia i fizjologia zwierząt domowych Ćwiczenia zoofizjologiczne; 4. dr Szczęsny Kudelka: Botanika ogólna. Morfologia ogólna roślin.

Chemia rolnicza. Demonstracje mikroskopowe; 5. Józef Demby: Chemia eksperymentalna nieorganiczna z zarysem chemii organicznej. Technologia (Piwowarstwo). Chemia analityczna. Ćwiczenia w chemii analityczyej. Ćwiczenia w laboratorium chemicznym; 6. Emil Karliński: Rachunkowość gospodarcza. Obrachunki gospodarskie. Nauka urządzania gospodarstw; 7. Józef Rivoli: Nauka hodowania lasów. Meteorologia ogólna; 8. Arch. Bolesław Margonowski: Budownictwo wiejskie. Rysunki; 9. Kazimierz Bierkowski: Nawadnianie i osuszanie; 10. Napoleon Urbanowski: Mechanika ogólna. Machiny i narzędzia rolnicze; 11. Ignacy Kluz: Sadownictwo. Ogólna nauka ogrodnictwa; 12. Karol GraU: Wełnoznawstwo i technologia wełny; 13. Władysław Wielicki: Fizyka eksperymentalna. Geognozja; 14. dr Józef Kusztelan: Elektryka i elektrotechnika. Ćwiczenia fizykalne.

Program nauki w każdym roku zmieniał się w ogólnych ramach, profesorowie na każdy semestr zgłaszali obok zasadniczych przedmiotów rolniczych, ciągnących się przez 2 a nawet i 3 semestry, coraz to nowe wykłady dodatkowe w zakresie swej specjalności. Zoologia była wykładana prawdopodobnie tylko okolicznościowo w ramach anatomii, fizjologii i hodowli zwierząt. W tych programach, jakie zdołałem odszukać w bibliotekach poznańskich, jedynie w r. L873 figuruje ten przedmiot pod nazwą "Zoologia systematyczna i rolnicza" i wykładany był przez Jakóba Stano wskiego, profesora weterynarii i chowu inwentarza, przez 2 godziny tygodniowo w semestrze zimowym. W budżetach lat 1873, 1874, 1875 figurują pozycjp świadczące o istnipniu przy tej Szkole, prócz doskonale wyposażonych pracowni fizjologicznej, chemicznej, fizycznej, botanicznej i innych, również laboratorium zoologicznego, a nawet botanicznego ogrodu doświadczalnego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry