HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

6. Wojtkowski Andrzej: Historja Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, T. 50, r, 1928. 7. Życiorys śp. Kajetana Kraszewskiego, historyka i przyrodnika, T.30.

C. Wiele szczególów z zakresu bistorii nauk przyrodniczycb w Wielkopolsce zawierajq również nekrologi pióra Fr. Cblapowskiego:

1. Folkierski Władysław 2. Karśnicki Karol 3. May Roman . .

4. Matecki Teofil .

5. Natanson Ludwik 6. Radoński Faustyn 7. Rościszewski Zygmunt 8. tanowski Jakób .

9. Sypniewski Fc!kyan .

10. Szafarkiewicz .Józef ] 1. Szafarkiewicz Władysław 12. Twardowska ze Skirmuntów Marya 13. Waga Antoni 14. Zejszner Ludwik

T. :-lO. r. 1904.

T. 16, r. 1889.

T. 16, r. ]889.

T. 18, r. 1891.

T. 24, r. ]898.

T. 6, r. ]R71.

T. 16, r. 1889.

T. ] 7, r. 1R90 T. 16, r. 1889.

T. 19, r. ]892, T. Hi, 1', ]889.

T. 34, I'. 190R.

T. 18, r. 1891.

T 6, I'. 1871.

Korzystniej natomiast, aniżeli }Iiśmiennictwo naukowo-przyrodnicze i strona referatowa, przedstawiała się w ostatnim trzydziestoleciu czasów zaborczych sprawa zbiorów przy \Vydziale Przyrodniczym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Wprawdzie myśl utworzenia muzem przyrodniczego poddał już Zaborowski na pierwszym zebraniu konstytucyjnym Wydziału Przyrodniczego, a więc w ł'. 1857, a pierwsi jego członkowie, jak K. Karśnicki, A. Lubomęski, St. Szenic, T. Matecki, Ossowicki, J. Szafarkiewicz i inni ze swym przewodniczącym Felicjanem Sypniewskim na czele, przy wydatncj pomocy Tytusa hr. Działyńskiego, byli pierwszymi realizatorami tej myśli, doprowadzając już w r. U5g stan muzeum do około 3000 okazów, to jednak właściwy rozwój muzeum przyrodniczego rozpoczyna się dopiel"O od r. 1888, wiążąc się ściśle z życiem i działalnością dr. Franciszka Chłapowskiego. Do r. uno zbiory te mie::\ciły si pod bihlioteką Hogera hr.

Raczyńskiego, po czym przeniesiono je do Bazaru, gdzie zapako

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry