KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

11. Niezabitowski-Lubicz Edward: Zbiory przyrodnicze. T. 50, r. 1928.

12. Radoński Piotr: Spis mięczaków W. Ks. Poznańskiego ze zbiorów po ś. p. Felicyanie Sypniewskim, darowanych Towarzystwn Przyjaciół Nauk w Poznaniu, oraz nabytych po ś. p. Lauterbachu, a oznaczonych podług J. Bąkowskiego: Mięczaki (Wydawnictwo Muzeum im, Dzieduszyckieh we Lwowie, 1892), T. 19, r. 1892.

13. Sypniewski Fp.licyan: Okrzemki (Diatumaceae) ukolic Poznania wraz z krótką charakterystyką wszytkich rodza,iów okrzemek w wodach słodkich żyjących. T. 1, r. 1860. 14. Szafarkiewicz Józef: Tablice geologiczne W. Ks. Poznańskiego, T. 15, r. 1887. 15. Twardowska ze Skirmuntów Maria: Notatki florystyczne z powiatu mozyrskiego, T. 24, r. 1898. 16. Wize Kazimierz Filip: Motyle okolic Jeżewa. Przyczynek do fauny Wielkopolski, T. 44, r. 1917.

27. Wołoszyńska Jadwiga: Plankton .iezior i stawów kujawskich, T. 38 r. 1912. 18. Zaremba Wacław: Stanowisko Arystotelesa w dziedzinie nauk przyrodniczych i dziejach sztuki lekarskiej, T. 19, r. 1892. 19. Zejszner Ludwik: O gipsie miocenicznym w południowych stronach Królestwa Polskiego i .iego stosunku do pokładów soli kuchennej podkarpackich Wieliczki i Bochni, T. 2, r.1863. 20. Zejszner Ludwik: O właściwym rozwoju formacyj tryasowej na zachodnio-południowym stoku pasma paleozoicznego rozpostartego pomiędzy Chęcinami a Sandomierzem, T. 6, r. 1871. 21. Żuliński Tadeusz: Zasady "Teoryi jestestw organicznych" oceniona ze stanowiska pojęć fizyologicznych, T. 8, r. 1874.

B. Prace pośrednio wiQżqce się z naukami przyrodniczymi:

1. Chłapowski Franciszek: O stosunku ś. p. Augusta Cieszkowskiego do nauk przyrodniczych wogóle, a do Wydziału Przyrodniczego w szczególności, T. 21, r. 1895. 2. Tenże: Życie i zbiory śp. generała Oktawiusza Radoszkowskiego.

T. 26, r. 1900.

3. Tenże: Życie i prace księdza .Józefa Rogalińskiego. Część I, T. 2H, r. 1902, cz. II, T. 31, r. 1905. 4. Karwowski Stanisław: Angielscy poeci a przyroda, T. 22, r. 1896.

5. Kostrzewski Józef: Skorowidz do czterdziestu tomów "Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu" (1860-1913), T.40 r. 1914.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry