HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGOnie zlikwidowano, to jednak dawni jego członkowie przestali się zbierać na posiedzenia w r. 1920. Jeśli chodzi o prace przyrodnicze, drukowane w drugim okresie rozwoju Towarzystwa Przyjaciół Nauk, tj. w latach 188G1918, to należy zaznaczyć, że ogólna ich ilość jest wprawdzie dość znazna, bo dochodzi do 20, lecz nie wiele spośród nich nosi charakter prac badawczych lub oryginalnych. Do prac badawczych z zakresu zoologii należą, jedynie rozprawka Mańkowi:5kiego (1892) i \Vizego (1917) traktujące o motylach Wielkopolski, oraz rozprawka Radońskiego (1892) zawierająca spis miQczaków W. Rsięstwa Poznailskiego sporządzony na podstawie zbiorów po Sypniewskim. Również i poziom naukowy referatów wygłaszanych w tynł drugim okresie rozwoju \Vydziału uległ zmianie na gor::;ze. Poza kilkoma wartościowymi i oryginalnymi referatami Chłapowskiego z dziedziny paleont.ologii, geologii i mineralogii, Mańkow::;kich, a szczególnie Wizego z zakresu entomologii, resztę stanowią popularne referaty kompilacyjne o przeciętnym poziomie dostosowanym do nierównej umysłowości ówczesnych członków. Na zakollczenie podaję spis prac ściślej lub luźniej związanych z naukami przyrodniczymi, a drukowanych w Bocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach od r. 18(jO do 1919.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

A. Prace ściśle przyrodnicze: 1. Chełchowski Stanisław: Spostrzeżenia florystyczne z nad brzegów zatoki puckiej. Z notatek ś. p. Dr. A. Zalewskiego. T 34, r. 190. 2. f'hłapowski Franciszek: Pogląd na trzydziestoletnią działalność Wydziału Przyrodniczego Tow. Przyj. Nauk., T. 16, 189.

3. Tenże: Zbiory przyrodnicze Towarzystwa Przyj. Nauk w Poznaniu, T. 24, 189.

4. Tenże: Spis i streszczenie prac dotyczących fizyografii W. Ks. Poznańskiego, T. 29, r. 1902. 4. Tenże: O znachodzeniu kilku gatunków, względnie odmian słonia na niżu północno-niemieckim i polskim. T. 30, r. 1904. 6. Tenże: Ząb mastodonta w żwirowisku obornickim. T. 31, r. 1905.

7. Karśnicki Karol: Rys geologiczny W. Ks. Poznańskiego. T. 2, r. 1863.

8. Karwowski Stanisław: Bractwo Rybaków w Poznaniu. T. 38, r. 1912.

9. Krajewski Kazimierz: Okres dyluwialny i wpływ jego na orohydrografię W. Ks. Poznańskiego. T. 31, r. 1905. 10. Mańkowski Henryk: Spis motyli do zbiorów Towarzystwa podarowanych przez pp. H. i T. Mańkowskich. T. 19, r.1892.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry