HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

5. W Y d z i a ł N a u k P r z y r o d z o n y c h (W. P r 7. y r o d n i c z y) przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu (1857 - 1920) *)

Najważniejszym ośrodkiem naukowo - przyrodniczego ruchu w Wielkopolsce był \Vydział Nauk Przyrodzonych, który powstał dn. 31. X. 1857 r. obok Wydziału Nauk Historycznych i Moralnych w obrębie dopiero co założonego (5. VII. 1857) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Pierwszym prezesem tego Towarzystwa obrano Augusta hr.

Cieszkowskiego, który urząd ten piastował "na trzy zawody", a mianowicie w okresach od r. 1857-1858, od r. 1861-1868, a wreszcie od r. 1885-1894. Już samo przewodnictwo A. Cieszkowskiego, filozofa światowej sławy, prezesa Polskiego Koła w Berlinie oraz idealisty, czczonego i uważanego w całej Polsce za najwyższą powagę narodową W. Księstwa Poznańskiego, dodawało Towarzystwu powagi wobec krajowych i zagranicznych instytucyj naukowych. Istotnie nie zawiódł Cieszkowski pokładanych w nim nadziei. Nie tylko bowiem reprezentował Towarzystwo nazewnątrz w jak najbardziej godny i wytworny sposób, nie tylko kierował nim doskonale, doprowadzając je do szczytu rozwoju, lecz również niejednokrotnie wspierał je materialnie, podtrzymując jego byt w chwilach najbardziej groźnych i największego zwątpienia. Pierwszym wiceprezesem obrano dr. Hipolita Cegielskiego, a gdy ten złożył swój urząd już po 6 tygodniach z powodu choroby, wszedł w jego miejsce na krótki czas Roger hr. Raczyński, a wreszcie od 12. II, 1858 urząd ten powierzono profesorowi szkoły realnej w Poznaniu Julianowi Zaborowskiemu, którego znamy już z jego redaktorskich zdolności, jakie okazał w Przyrodzie i w Przemyśle, jak również z jego gorącego entuzjazmu

*) Wydział ten pqwstał pod nazwą "Wydział Nauk Przyrodzonych", jednak z biegiem lat utarła się nazwa "Wydział Nauk Przyrodniczych" lub "Wydział Przyrodniczy" i tą ostatnią nazwą w mej pracy będę się posługiwał. Przy zakładaniu tego Wydziału niektórzy uczestnicy zebrania z Wegnerem na czele domagali się nawet, by nadać mu nazwę "Wydział Nauk Przyrodnicznych", projekt ten jednak został przez Zarząd Tow. Przyj. Nauk odrzucony.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry