KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

H. Anunimowa praca: "Opisanie mięczaków krajowych" (przypuszczalnie autorem jej jest F. Sypniewski, który, obok okrzemek zajmował się też mięczakami - dod. aut.), T. L 10. Przekłady na język polski: a) "Przemiany owadów wdg Micheleta", b) "O posłannictwie i sztukach owadów wdg Micheleta", c) "Jakie zwierzęta niszczą chrząszcze i pędraki wdg Hrehma".

Obok artykułów z dziedziny żywej i martwej przyrody spotykamy w tym czasopiśmie ciekawe opisy podróży w często co dopiero odkryte krainy, wskazówki z zakresu racjonalnego rolnictwa, leśnictwa, przemysłu, a wreszcie prze,rląd ruchu literacko-naukowego w dziedzinie nauk przyrodniczych i dział rozmaitmici wiążących się pośrednio z naukami przyrodniczymi. \v tym przedostatnim dziale, prócz zwięzłych komunikatów dotyczących nowych odkryć i postępów nauk przyrodniczych, wykazów żyjących i zmarłych w danym roku sławniejszych naturalistów w kraju i za granicą, spotykamy również krytyczne referaty najnowszych prac naukowych, oraz nierzadko bardzo ciekawe a zarazem "ogniste" polemiki naukowe pomiędzy nawet bardzo znanymi w Ówczesnyw świecie naukowym przyrodnikami. O naukowym poziomie tego czasopisma świadczy fakt, że już w pierwszym roku jego istnienia uczeni tej miary jak J. Lplewel, J. Majer (prof. Pniw. Jag.), W. Urbański (prof. rniw. Lwowsk.), W. Jastrzębowski (prof. Szkoły RoI. w Marymoncie), L. Zejszner (prof. Szkoły Medyko-Chirurg. w Warszawie), E. Czyrniański (prof.

Uniw. Jag.), T. Cichocki (adiunkt Szkoły Roln. w Marymoncie) i szereg innych uczonych nie wahało się zamieszczać swych prac w tym czasopiśmie. Z powyższego widzimy, jak konsekwentnie wywiązał się Zaborowski z o,rłoszonego przez się w Przyrodzie i Przemyśle programu swej pracy, a zarazem jak ofiarnie spłacił swój dług jako "grosz wdowi do skarbca naukowej zamożności narodu" (Tom I, przedmowa).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry