HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Pięknie charakteryzuje postać owego eztuzjasty-przyrodnika anonimowe wspomnienie pośmiertne, umieszczone w 41. zeszycie III-go tomu Przyrody i Przemysłu, którego autorem jest przypuszczalnie któryś z jego duchowych przyjaciół, Sypniewski, Szenic lub Matecki, a może nawet, według przypuszczeń dr. F. Chłapowskiego, Studniarski. Nie mniej pięknie przedstawia się również postać Zaborowskiego w świetle opowiadań Marcelego Mottego w jego "Przechadzkach po mieście Poznaniu" (T. III. str. 4-9). Obszerny życiorys Zaborowskiego i odnośną do niego literaturę podaje również dr A. Wojtkowski w "Historii Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" (Roczniki Tow. Przyj. Nauk Pozn. H. 1928., T. 50, str. 61/62).

Spośród licznych, prac przyrodniczych, zamieszczonych w trzech rocznikach tygodnika Przyroda i Przemysł, wymienię tylko kilka tytułów ważniejszych prac zoologicznych, dla przedstawienia różnokierunkowości zainteresowall ówczesnych poznańskich przyrodników. Podaję tytuły te w dosłownym brzmieniu również dlatego, że prace w tym czasopiśmie zawarte łatwo mogą pójść w zapomnienie, gdyż Przyroda i Przemysł należą obecnie do bibliograficznych rzadkości:

1. G. B e l k e: "Krótki rys historii naturalnej Kamieńca Podolskiego", T. lII.

2. J 6 z e f G l u z i ń s k i: "Łosie i niedźwiedzie w lasach szydłowieckich". T. lII.

3. J 6 z e f G l u z i ń s k i: "O ptastwie dzikim na Podolu", T. III.

4. S Ł L o e wen h a r d: "Opis zwierząt błonoskrzydłych czyli skrzydlatych należących do fauny ziem polskich (Nietoperze)," T. 1. 5. H. Trą b c z y ń s k i: "Owady lasom szkodliwe" (dod. aut.: opis biologii i sposobu zwalczania ćmy prządki mniszki - Phalnena Bombyx Monacha - która w owym czasie wyrządziła ogromne szkody w lasach sosnowych powiatów poznańskiego, śremskiego i średzkiego), T. 1. 6. F. S Y P n i e w s k i: "O mamutach", T. III.

7. J. Z a b o r o w s k i: "Polipy", T. 1.

8. J. Z a b o r o w s k i: ,.0 wężach w ogólności... z dołączeniem dokładnego opisu dwu gatunków w W. Księstwie Poznańskim znajdujących się", T. III.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry