KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Poza tymi i t. p. artykułami wydał również 3 podręczniki z zakresu matematyki, 1 podręcznik z zakresu fizyki, oraz gawędę ludową p. t. "Wycieczka na księżyc". Różnorodność podejmowanych tematów, opracowywanych zawsze z nadzwyczajną ścisłością, świadczy o dużym utalpntowaniu tego człowieka, o niepospolitej wszechstronności jego umysłu i o jego bardzo szerokiej sferzp zainteresowań. W obawie przed dpgeneracją ojczystpgo języka naukowego dba jako redaktor gorliwie o jego czystość i prawidłowość, w czym sam mistrzowskim świeci wzorem. Dla przykładu, jak pięknym i przekonywującym stylem pisał Zaborowski, przytaczam cytat z jego odpzwy do wif'lkopolskiego społeczeilstwa, mającej na celu wzbudzić zainteresowanie i poparcie dla nauk przyrodniczycl1 (Przyroda i Przemysł, T. II, str. 400.): "Jeśli... ogólnie poczynione odkrycia i badania przejmują już radości serce każdego badacza przyrody, o ileż milszem powinno być dla niego zbadanie ziemi ojczystej, na której się urodził, wyrósł i wychował, do której tyle jest przywiązanych wesołych i smutnych wspomnień, w której łonie tyle spoczywa tajemnic ukrytych, i której z czasem znowu swoje powierzy kości! I cóż może być dla niego słodszego nad wykazanie, jakim ona w czasach przedhistorycznych podlegała zmianom, przez jakie burzliwe przechodziła geologiczne koleje, zanim na dzisiejszym stopniu rozwoju stanęła; nad zbadanie, jaka się na niej bujna roślinność i różnorodna zwierzęcość rozwijała i rozwija? Cóż może być więcej upragnionego nad wyśledzenie, jakie się w jej łonie bogactwa znajdują, które odkryte przyczynić się mogą do poprawienia materialnego bytu pracującego w pocie czoła ludu? Cóż może być bardziej zachęcającego nad wypośrodkowanie stanu fizycznego kolebki swych lat dziecięcych? Z tego powodu powinny utworzone związki zwolenników nauk przyrodzonych ogólny we wszystkich wzbudzić interes. bo godne są powszechnej pomocy i zachęty. I bez wątpienia wszyscy, którym postępy w tych naukach czynione nie są obojętne, którzy w życiu praktycznem, zwłaszcza przy rolnictwie, w żaden sposób obejść się bez nich nie mogą, powinni wszystkie mi siłami i duchowemi i materialnemi, popierać przedsięwzięcia podobnego rodzaju".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry