KRONIKA MIASTA POZNANIAw związku z wypadkami poprzedzającymi rok lR4fi, pismo to przestało wychodzić. Dopiero w r. 1849" t. j. po uciszeniu się zamieszek politycznych, wielkopolscy zipllIianie \Vłodzimierz Wolniewicz z Dembicza pod Środą i Wojciech Lipski z Lewkowa pod Ostrowem podjęli myśl wznowienia tego pisma i zaczęli je wydawać od r. 1850, drukując również u Ernesta Gllnthera w Lesznie, lecz już nie pod pierwotną nazwą Przewodnika Rolniczo - Przemysłowego, gdyż Wydzial Zachęcający do Przemysłu i Rolnictwa, którego organem było to pismo, wraz z Kasynem Gostyńskim, raz na zawsze zostały po r. 1841i I'ozwiązane, lecz pod tytułem Ziemianina (1850-1923). Pomimo trudnycl1 warunków redaktorskich poziom tego pisma był bardzo wysoki. Pod tą redakcją wychodził Ziemianin jako miesięcznik od r. 150 do końca 1853. Po śmierci Lipskicgo w r. 1855 pozostał w redakcji jedynie Wolniewicz, który nie mogąc p:Jdołać pracy usunął się, a redakcję od r. 185fi objął Ignacy Sczaniecki zŁaszczyna, b. prezes Kasyna Gostyńskiego, do którego później przyłączył się z współpracą Kamil Zakrzewski z Mszczyna. Właściwie jednak pismo to redagowali wykształceni społecznie i rolniczo dwaj synowie Sczanieckiego, Stanisław i Konstanty, wydając je Jako kwartalnik, nakładem i czcionkami znanego miłośnika nauk przyrodniczych Ludwika Merzbacha, właściciela drukarni i księgarni w Poznaniu. Do samowolnego ustąpienia Wolniewicza z redakcji przyczynił się pewien epizod uświetniający to wydawnictwo. Mianowicie w trzecim zeszycie rocznika 1854/55 Ziemianina umieścił \Volniewicz własny artykuł, w którym zarzucał swym ziomkom, że przez ich własne nieuctwo, zbytkowność i staroszlachecką lekkomyślność zaniedbują gospodarkę na roli, sprzedają ją często w ręce napływających Niemców, a równocześnie nawoływał, by wzajemną zgodą, gospogarczym usamodzielnianiem się bronili się przed naporem niemczyzny. Artykuł ten spowodował konfiskatę nakładu, Wolniewiczowi zaś wytoczył prokurator za rzekome szerzenie narodowościowej nienawiści proces, z którego jednak wyszedł cało dzięki obrońcom. W okresie od r. 185fj-1859 wychodził zatem Ziemianin jako samoistny kwartalnik u L. Merzbacha w Poznaniu, w latach zaś

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry