KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

nr. 149 z dn. 3. VII. Wicherkiewiczowa Maria: Kasztelanka bawi się na jarmarkach i na spektaklach; w nr. 152 z dn. 7. VII. Dr. W. Dalbora : Pozycje plastyki stoją na wysokim poziomie twórczym; w r. 159 z dn. 15. VII. anonima: Park Wilsona w okresie róż to najpiękniejszy zakątek Poznania; w nr. 161 z dn. 17. VII. Wielkopolska szuka własnej drogi kulturalnej przy pomocy rozgłośni poznańskiej - ciel\awa rozmowa z dyr. Zdzisławem Marynowskim; w nr. 167 z dn. 24. VII. Poszwiński A.: Losy Banku Związku. Nowy Kurier zam. m. i. w nrze 136 z dn. 16. VI. 38. Inż. A. Ballenstedta: Czy projekt przebicia ulicy Wrocławskiej jest doskonały?; anonima: Cały katolicki Poznań składa hołd relikwiom świętego męczennika; Apoloniusza Basińskiego: Patron Jackowski; w nrze 138 z dn. 19. VI. anonima: .Jubileusz Władysława Marcinkowskiego; anonima: Poznańska Szkoła Sztuk Zdobniczych Państwowym Instytutem; Hilarego Majkowskiego: Wielka rewia "Plastyki" wielkopolskiej; w nrze 144 z dn. 26. VI. anonima: Wybory w Poznaniu jesienią; Hilarego Majkowskiego: "Plastyka" w salach Tow. Przyj. Sztuk Pięknych; w nrze 145 z dn. 28. VI. anonima: Losy dzieła Marcinkowskiego; w nrze 146 z dn. 29. VI. anonima: Stulecie Bazaru Poznańskiego; w nrze 149 z dn. 3. VII. St. Zawadzkiego: Wspomnienia Gen. Raszewskiego; w nrze 157 z dn. 13. VII. Poznańskie "Hasło" na Festiwalu śpiewaczym w Tallinie; w nrze 158 z dn. 14. VII. anonima: Gen. Sosnkowski zwiedził budowę "Domu Zołnierza"; anonima: Rozbudowa Teatru Wielkiego; w nrze 163 z dn. 20. VII. Prof dr. Z. Wojeiechowskiego: Kierunek na Poznań; w lirze 168 z dn. 26. VII. anonima: Poznań otrzymał nowoczesną pływalnię. "P o s e n er T a g e b I a t t" zamieścił m. in. w nrze 59 z dn. 13. III. Alfreda Loake'go: Posener Oper; w nrze 86 z 14. IV. Roberta Styra: Das Posener Stadt-Museum; w nrze 100 z 3. V. anonima: Die 17 Posen er Messe eroffnet; w nrze 103 z 7. V. anonima: "Der Propagandawert der Messe; w nrze 137 z dn. 19. VI. anonima: Wacht an der Warthe; w nrze 140 z dn. 23. VI. anonima: Preussischer und polnischer Sold a t (Wspomnienia Gen. Raszewskiego); w nrze 151 z dn. 7. VII. anonima: Die BaupIane der Stadt Posen; w nrze 29 dodatku "Heimat und ,WeIt" przy nrze z dn. 17. VII. Roberta Rtyry: Ausgrabungsarbeiten am Posener Dom; w nrze 163 z dn. 21. VII.

anonima: Besuch im Posener Schlarhthof; w nrze 163 z dn. 22.

VII. oraz 169 z dn. 28. VII. Robert Styra: Spaziergang durch das MiIitarmuseum in Posen.

"W i a d o m o ś c i L i t e r a c k i e" zamieściły w nrze 19 z dn. 15. V. J. T. Dybowskiego: ".Jałmużnik" z Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry