KRONII{A WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

1Ii. VI. 38. Marian Grabowski, dyrektor Miejskiego Liceum Administracyjnego i Miejskiej Szkoły Przysposobienia Arlministracyjno-Handlowego, obchodził 25-]ecie pracy pedagogicznej. 30. VI. 'Wręczenie sztandarów formacjom artylerii D. U. K. VII.

między tymi sztandaru ufundowanego przez Zarząd Miejski w Poznaniu jednemu z poznailskich pułkow artylprii. - 2. VII. Przyjazd wycieczki Związku Narodowego Polskiego z Ameryki w liczbie 9G osób. - 9. VII. Przyjazd ministra komunikacji pułk. J. Llrycha. - 11. VII. Przyjazd harcerek i harcerzy polskich z Francji. - 21. VII. Przyjazd rolników Polaków zamieszkałych w Danii.

31. VII. Otwarcie pływalni na Sołaczu.

ZMARLI

28. V. 38. Ś. p. Stanisław Krysiewicz - zasłużony obywatel m. Poznania; 30. VII. Ś. p. dr inż. Tadeusz Patrzyca-Świeżawski dyrektor Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu, b. pułkownik lotnictwa W. P.

3g4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry