DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Wały Zygmunta Starego Nowe Miasto, pas poforteczny, zachód. Od alei Maro;z. Piłsudskiego do ul. Fr. Ratajczal<a. Pas zewnętrzny. Przy parku Marcinkowsldego. Powstały w r. HJ05 i otrzymały nazwę "Kurfiirstenring". Od 15. 11. 1919 obowiązuje nazwa "Wały Zygmunta Starego".

Zygmunt I Stary * 14G7 t 1548 z dynastii Jagiellonów król Polski (1506-1548): wojny moskiewskie, wołoskie i tatarskie, boM pruski (1525), wcielenie Mazowsza (1529), l'OZkwit kulturalny kraju, podniesienie Polski do rzędu wielkicb mocarstw

SKUHOWIDZ Aleje: Str. Str.

Aleja Chopina 331 Plac Drwęskiego 336 " Hawelańska 331 " Waszyngtona 336 " Kasprowicza 332 " Wyspiańskiego 336 " Krzywoustego 332 Aleje Marcinkowskiego 332 Ulice: Promenada Piastowska 333 Ulica Andrzejewskiego 337 Aleja Piłsudskiego 333 Przybyszewskiego 333 " Arciszewskiego 337 " Asnyka 337 Pułaskiego 333 " " Babińskiego 337 Reymonta 334 " Żeromskiego 334 " Barska 338 " Bażyńskiego 338 Parki: " Bergera 338 Park Marcinkowskiego 334 " Berwińskiego 338 Moniuszki 334 Biedrzyckiego 339 " Wilsona 335 " Bogusławskiego 339 " " Bonin 339 Place: " Calliera 340 Plac Asnyka 335 " Cegielskiego 340 Bergera 335 Ch ełmońskiego 341 " Czackiego 336 " Chłapowskiego 341 391 KRONIKA MIASTA POZNANIA Str. Str.

Ulica Chociszewo;ldego 341 Ulica Kop!,J;yńskiego 354 " Cieszkowskiego 341 Kopernika 354 Cybulskiego 342 " Kordec:dego 355 " Czarnieckiego 342 Kosińsldego 355 " Czekalskie 342 Kossaka 356 Dąbrowskiego 342 " Kościelsldego 356 Dąbrówki 343 " Krasiilskiego 356 " Dobrogoyskiego 343 Kraszewskiego 356 " Dobrowolskiego 343 " Krauthofera 357 " Dobrzyckiego 343 " Kusztehma 357 " Drużbackiej 344 " Langiewicza 357 " Drużbickiego 344 ., Laskarego 358 " Drzymały 344 " Libelta 358 " Dunina 345 " Lindego 358 " Działyńskich 345 " Logi 358 Engestroma 345 " Lubeckiego 359 " Estkowskiego 346 Lubrańskiego 359 " Filarecka 346 " Ludgardy 359 Filipińska 346 " łacin a 360 Fo!'ha 346 " ł,ukaszewicza 360 " Fredry 347 " MadaIiilskiego 361 Garczyńskiego 348 Małeckiego 361 " Gąsiorowskich 348 " Matejki 361 fforczyczewskiego 349 Maya 362 " Grottgera 349 " Miaskowskiego 362 " Heweliusza 349 " Mickiewicza 362 " ldzikowskiego 349 Mielżyilskiego 362 Jackowskiego 350 " Morawskiego 363 " .J anickiego 350 " Mottego 363 " Jarochowskiego 350 " Mrongowiusza 364 " .Jeskego 350 I'I'apoleońska 364 " Jordana 351 " Nehringa 364 " Kantaka 351 " Niegolewskich 364 " Kanteckiego 351 " Norwida 365 " Karwowskiego 352 Noskowskiego 365 " KassYllsza 352 " Orzeszkowej 365 Kilińskiego 452 " Ostroroga 366 " Kircholmska 353 " Palacza 366 " Klonowicza 353 Pierackiego 366 " Knapowskiego 353 " Poplińskich 367 " Kochanowskiego 353 " Potockiej 367 " Konarskiego 354 " Potworowskiego 368 " Konopnickiej 354 " Prądzyńskiego 368 392

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry