DZIAŁ B£EŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Stanisław Leszczyński * 1u77 t 17(;u dwukrotnie, w r. 1704 i 1733, wybiel'ilny kl'ólem polskim, ale pokonywany przez wspó/zawodników Augusta Tl i TlI, teść Ludwika XV, krókr francuskiego, książę i znakomity rządca Lotaryngii, wybitny polski pisarz polityczny

Wały Łokietka Nowe Miasto, pas poforteczny, południe. Od b. bramy Dębińskiej - Drogi Dębińskiej do placu Zjednoczenia. Pas zewnętrzny, uregulowany dopiero za czasów polskich.

Władysław Łokietek * około 12(;0 t 1333 król Polski (1306-1333): zjednoczenie państwa, uzyskanie korony królewskiej (1320), utrata Pomorza, klęska Krzyżaków pod P/owcami (1331)

Wały Warneńczyka Nowe Miasto, pas poforteczny, południe. Od Górnej Wildy do ul. Fr. Ratajczaka. Pas zewnętrzny. Przy Wildzie. Powstały w r. 1905 i otrzymały nazwę "Markgrafenring". Od 15. 11. 1919 obowiązuje nazwa " Wały Warneńczyka".

Władysław Warneńczyk * 1424 t 1414 pod VVarną syn W/adys/awa Jagielly, król Polski (14341444) i węgierski (1440-1444): pokonanie Krzyżaków i busytów polskicb, wojna Węgier z Turcją i klęska armii polsko-węgierskiej pod Warną (1444)

Wały Wazów Nowe Miasto, pas poforteczny, zachód. Od alei Marsz. Piłsudskiego. do ul. Libelta. Pas zewnętrzny. Przy Uniwersytede. Powstały w r. 1905 i otrzymały nazwę "Konigsring". Od 15. 11. 1919 obowiązuje nazwa" Wały Wazów".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry