KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Tadeusz Kościuszko . 174G t 1R17 bojownik o niepodległość Stanów Zjednoczonycb Ameryki, wódz w wojnie z Rosjq 1792, Naczelnik powstania 1794, sławny na całym świecie bobater narodowy

Wały Królowej Jadwigi Śródmieście. pas poforteczny, południe, od Górnej Wildy do Drogi Dębińskiej. Pas zewnętrzny. Przy Błoniach Wildeckich. Powstały w r. 1905 i nazwane zostały "Burggrafenring". Od 15.11. WUJ obowiązuje nazwa "Wały Królowej J'ldwigi".

Jadwiga . 1370 t 13fJfJ królowa Polski (1384-1399); przez małżeństwo iej z Władysławem Jagie//q (1386) unia Polski z Litwq i ocbrzczenie Litwy, odnowicielka uniwersytetu krakowskiego

Wały Księcia Józefa Śródmieście, pas poforteczny, półnol'. Od Placu Niepodległości do ul. Północnej. Nazwane zostały w r. 1908 "Nordring". Od 15.11. 1919 obowiązuje nazwa "Wały Księcia Józefa".

Książe Józef Poniatowski . . 17(; t 1813wódz w wojnie z Rosjq 1792 r., wódz armii Księstwa Warszawskiego, marszciłek Francji, poległy w bitwie pod Lipskiem

Wały Leszczyńskiego Nowe Miasto, pas poforteczny, zachód. Od zhiegu uJ. Cieszkowskiego z ul. Libelta do toru kolejowego. Pas zewnętrzny. Powstały w r. 1905 i otrzymały nazwę "Kaiserring". Od 15. ]1. ]919 obo\\iązuje nazwa "Wały Leszczyńskiego".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry