DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Wały Jana III

Nowe Miasto, pas poforteczny. zachód. Od alei Marsz. Piłsudskiego do uJ. Cieszkowskiego. Wały wewnętrzne. Między Zamkiem a t zw. Intendenturą. - przy kociele św. Pawła. Należały do dawnej ul. Wałowej. W r. 1884 nazwane "uJ. Górną Wałową", w r. 1908 .,Wałem Górnym" (Oberwali). Od 15. 11. 1919 obowiązuje nazwa "Wały Jana III".

Jan III Sobieski . 1 U24 t 1!i!:jU król Polski (1674 -1696), wielki pogromca Tatarów i Turków; zwycięstwa: pod Cbocimem 1673 i pod Wiedniem 12. 9. 1683

Wały Kazimierza Wielkiego Śródmieście, pas poforteczny, południe. Od b. bramy Dębińskiej - ul. Raczyńskich do ul. Mostowej. Należały do dawnej ul. Wałowej. W r. 1908 nazwane "Wałem Bernardyńskim" (Bernhardinerwall). Od 15. 11. 1919 obO\\dązuje nazwa "Wały Kazimierza Wielkiego".

Kazimierz III Wielki * 1310 t 1:370ostatni z dynastii Piastów król Polski (1333 - 1370): utrata Ślqska i Pomorza, przyłqczenie Rusi Czerwonej, kodyfikacja praw, Akademia Krakowska (1364), umocnienie wewnętrzne państwa przez popieranie miast i otoczenie opiekli włościan

Wały Kościuszki Nowe Miasto, pas poforteczny, zachód. Od uJ. Cieszkowskiego do placu Niepodległości. Wały wewnętrzne. Przy koszarach. Należały do dawnej uJ. Wałowej. W r. 1908 nazwane "Wałem Hersego" (od ul. Cieszkowskiego do ul. Solnej) i "Wałem Muellera" (na północ od uJ. Solnej). Dnia 15. 11. 1919 złączone pod nazwą "Wały Kościuszki".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry