DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

"ulicą Górną Wałową" odcinek od dzisiejszej ul. Cieszkowskiego do alei Marsz. Piłsudskiego, a "ul. Dolną Wałową" odcinek od dzisiejszej alei Marsz. Piłsudskiego do ul. Fr. Ratajczaka. Tak pozostało aż do zniesienia fortyfi l {acyj, rozpocztego w r. 1892 a intensywnie prowadzonego od r. 1902. Od r. 1905 poczęto już przygotowywać nazwy, i to dla małych odcinków. W roku tym przyjęto nasamprzód nazwy dla zewnętrznego nowo stworzonego pasa ulic. Nazwy tych ulic nosiły końcówkę "Ring" (Burggrafenring i t. p.). Nazwy odcinków dawnej ulicy Wałowej ogłoszono w r. 1908 wraz z niektórymi innymi powstałymi na terenach pofortecznych. Nazwy pasa wewnętrznego nosiły końcówką "Wall" (HersewalI i t. p.). Ulicę Dolną Wałową przezwano "Niederwall", a "Górną Wałową', "Ober"wall". Nie zmieniono "ulicy Wałowej" prawobrzeżnej. Władze polskie oba pasy określiły mianem ,.wałów", mianując je według najważniejszych osób historycznych, zwłaszcza królów, a place według wyrlarzeń historycznych. Tak otrzymano na południu, przy Warcie, plac Zjednoczenia. potem wały Kazimierza Wielkiego, wały ./adiełły równolegle z wałami Królowej Jadwigi, wały Warneńczyka rÓwnolegle z wałami .Jagiellończyka, wały Zygmunta Starego równolegle z wałami Zygm. Augusta, wały Wazów równolegle z wałami Batorf'go i wałami ./ana III, wały Leszczyńskiego równolegle z wałami Kościuszki, plac Niepodległości i wały Księcia .Józefa. Przy akcji tej podzielono dawniejszy "Kónigsring" na dwie nazwy (było to wskazanem). Przy wałach poszczególnych pomijamy wiadomości, które tutaj wspólnie dla całego pasa Wałów podajemy. Wały Batorego zwały się razem z wałami Wazów od r. 1908 "Kónigsring". Nazwę polską otrzymały 15. 11. 1919.

Stefan Batory * 1533 t 158Uksiqżę siedmiogrodzki, król Polski, jeden z naj większycb wojowników na tronie polskim (1576 do 1586): trzy zwycięskie wyprawy na Moskwę, zalożenie Akademii Wileńskiej iTrybunalu Koronnego

Most Boleslawa Chrobrego ł.ączy Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim. Wybudowany 1924-1925, oddany do użytku 13 września 1925 w czasie uroczystości Bolesławowskich i "Mostem Bolesława Chrobrego" nazwany. Dawniejszy most (ostatnio stawiony 1875) zwany był "mostem Tum

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry