KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Żupańskiego Wilda, północ. Od ul. Przemysłowej do ul. Różanej i Górnej Wildy. Przejęta w r. 1900 z gminą wildecką. Zwała się za czasó\\ niemieckich "ul. Hohenlohego". Od 14. 8. 1920 nosi nazwę "ul. Żupańskiego".

Jan Konstanty Żupański * 1RI)1 t 183 w Poznaniu najwybitniejszy księgarz-nak/adca wieku XTX, mecenas nauki i literatury polskiej

Ul. Żwirki

.Jeżyce, połn.-zaduid lł.awica). Nowa dzielnic:1 na ws('hod od Koszarów Lutników. Od ul. Hangał-Owej du ul. Wzlotowej.

Franciszek żwirko . um;:; t II!. !:I. 19:2 w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem; cbluba lotnictwa polskiego, zdobywca pierwszego miejsca w cballenge'u 1932 r.

WAL Y

Waly Batorego Nowe Miasto, pas poforteczny, zachód. Od alei Marsz. Piłsudskiego do zbiegu uL Libeta i ul. Cieszkowskiego, - przy Zamku, Teatrze i Collegium Medicum U. P. Wskutek budowy fortecy wokół miasta (1828-1872), która nb. usunęła niektóre powstałe już ulice, powstała wzdłuż wałów fortecznych "ul. Wałowa". Sięgała ona od Warty wokół miasta prawobrzeżnego linią Podwale, przechodziła na lewy brzeg Warty przy Grobli i szła śladem dzisiejszych wałów wewnętrznych, t. j. Wałów Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, Jagiellończyka, Zygmunta Augusta, .Jana III, Kościuszki i Księcia Józefa do Warty.

Na wielkiej tej linii zabudowania były nieliczne. Bądź co bądź już w roku 1870 próbował Magistrat podzielić ul. Wałową, zamiaru wszakże nie przeprowadził. Dopiero w r. 1884 wyodrębniono z niej część od bramy Rycerskiej (u zbiegu dzisiejszych Wałów Zygm. Augusta z Wałami Jagiellończyka) do bramy Królewskiej (u zbiegu dzisie.iszych Wałów Zygm. Augusta z Wałami Jana III), nazywając

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry