DZIAŁ BIEŻĄCYslawny tJymnu nęla",

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Józef Wybicki . 1747 t 1822 organizator walk o niepodleglość, autor narodowego "Jeszcze Polska nie zgisenator-wojewoda Księstwa Warszawskiego

Ul. Wyspiańskiego Św. Łazarz, centrum. Od ul. Marsz. Focha do alei Reymonta.

I'rzej",ta w r. 1900 na przestrzeni od ul. Marsz. Focha do ul. Wojskowej z gminą Św. Łazarz. Zwała się za czasów niemieckich "ul. Hardenberga". Od 15. 11. 1919 zwie się, wraz z dzisiejszym przedłużeniem ku zachodowi, "ul. Wyspiańskiego". W r. 1923 zamierzano placyk przy ul. tej położony wyodrębnić, uchwalono jednakże IJlacyk wliczyć do ulicy. Później zrealizowano pierwotną koncepcję.

tablica opisowa ob. przy "Placu Wyspiańskiego"

Ul. Ksawerego Zakrzewskiego Winiary, półn.-wschód. Nowa dzielnica na północ od Hali Balonów. Od ul. Piątkowskiej do alei Słowiańskiej. Ulica niewykońćzona i rzadko zabudowana.

Dr Ksawery Zakrzewski . 187(i t 1915 lekarz poznański, dzialacz wielkictJ zaslug w zakresie kultury narodowej i wyc/Jowania fizycznego

Ul. Krzysztofa żegockiego Winiary, połnoc. Nowa dzielnica na północ od Hali Balonów.

Od ul. Trójpole do alei Lechickiej. Ulica niewykończona i rzadko zabudowana.

Krzy s zł of Ż e g o ck.i t 1673 dzielny dowódca w wojnie ze Szwedami, zwycięzca w bitwie pod Kościanem 1655 r., wojewoda inowroclawski, po owdowieniu ksiqdz, a na koniec biskup ctJelmskig"

J8J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry