KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Teofila WoIickiego Winiary, półn.-wschód. Nowa dzielnica na północ od Hali Balonów. Ulica niewykończona i niezabudowana; od ul. Trójpole do ul. Marcina Dunina.

Teofil Wolicki . 17(j7 t 1829 Wielkopolanin, światły kaplan, zasłużony okolo rozwoju szkolnictwa, arcybiskup gnieźnieński i poznański

Ul. Wrońskiego Górl'zyn, połudn.-wschód. Od ul. KrautllOfera Im południowi.

Ulica niewykończona, częściowo zabudowana.

Józef Maria Hoene-Wroński . lnu t 1833 Wielkopolanin, światowej sławy filozof i mate matyk, uczestnik powstania Kościuszki

Ul. Jakuba Wujka Wilda, północ. Od ul. Prz!'mysłowej do ul. Topolowej. Przejęta w r. 1900 z gminą wildecką. Zwala się za czasów niemieckich "Koppenstr.". Od 14. 8. 1920 nosi miano ,.ul. Jakuba Wnjka".

Jakub Wujek . 1540 t 15!:J7 Wielkopolanin, rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu, sławny tłumacz Pisma św.

Ul. Wybickiego Wilda, centrum. Od Górnej Wildy do ul. Gen. Prądzyńskiego.

Ulica ta zwała się do r. 1906 nieoficja lnie "ulicą .Jarnatowskiego" (była własnością prywatną). W r. 19UB przezwano ją "ul Freblowską" (Froebelstr.). Od 12. 4. 192U nosi nazwę "ul. Wybickiego".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry