DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Emilia Sczaniecka . 1804 t 1890 ziemianka wielkopolska, filantropka, pielęgniarka i opiekunka powstańców polskicb, działaczka społeczna i organizatorka

Ul. Siemiradzkiego Św. Łazarz, centrum. Od ul. Ułańskiej do ul. Matejki. Powstała w r. 1903 i otrzymała nazwę "ul. Linne'go". Od 15. 11. 19J9 zwie się "ul. Siemiradzkiego".

Henryk Siemiradzki . 143 t 1902 wybitny artysta, twórca obrazów z dziejów starożytności i z bistorii biblijnej

Ul. Sienkiewicza Jeżyce, połudn.-wschód. Od ul. Kraszewskiego do ul. Mickiewicza, projektowane przedłużenie do ul. Jasnej. Ulica stanowiła do r. 190H nieuregulowane przedłużenie ul. Szamarzewskiego, poczem - z powodu stawienia przy niej pierwszego budynku - w r. 1907 otrzymała nazwę "ul. Wettinów" (Wettinerstr.) Od 15. 11.

1919 zwie się "ul. Sienkiewicza".

Henryk Sienkiewicz . 184G t 19Hi sławny powieściopisarz polski, autor Trilogii, Quo Vadis, Krzyżaków i innycb powieści, laureat Nobla, wielki patriota

Ul. Fryderyka Skarbka Św. Łazarz, połudn.-zachód. Od alei Rycerskiej wzgl. ul. Grunwaldzkiej do ul. Marcelińskiej, na zachód orl Szpitala Diakonisek.

Fryderyk Skarbek . 1792 w Toruniu t 18GG wybitny ekonomista, bistoryk i powieściopisarz, profesor uniwersytetu warszawskiego

J7J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry