KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Eliza Orzeszkowa * 1841 t 1910 wybitna powieściopisarka polska, autorka wielu dziel

Ul. Ostroroga Św. Łazarz, pI!łn.-zachód. Od ul. Grunwaldzkiej do ul. Marcelińskiej, na zachód od Szpitala Diakonisek.

Jan Ostroróg * 143G t 1501 wojewoda poznański, pierwszy świecki publicysta, autor slynnego "Memorialu o naprawie Rzeczypospolitej"

Ul. Palacza Górczyn, półn. Od ul. M. Focha do ul. Grunwaldzkiej. Przejęta w r. 1900 wraz z Górczynem. Nosiła za czasów niemieckich nazwę "ul. Lessinga" (poeta niem.). Przy niej leżała osobna osada nazywana stale "folwarkiem Palacza" (V orwerk Palacz). Za czasów polskich otrzymała 14. 8. 1920 nazwę "ul. Palacza", według tegoż folwarku oraz nazwiska sławnego sołtysa górczyńskiego, patrioty polskiego.

Maciej Palacz * 1812 t 1885 cblop patriota, soltys Qórczyna, uczestnik powstania 1846 i 1848 r.

Ul. Bronisława Pierackiego Nowe Miasto, centrum. Od zbiegu ul. Fredry z ul. 27 Grudnia do św. Marcina. Ulica powstała około połowy XIX w. Stanowiła pierwotnie część ulicy Młyńskiej, sięgającej od św. Marcina do ul. Solnej. W r. 1885 część południową, od św. Marcina do pl. Nowomiejskiego, nazwano "Górną ulicą Młyńską", część północną zaś "ul. Dolną Młyńską". Gdy odzywały się głosy przeciw tej nazwie i "Górną Młyńską" adiacenci i policja chcieli nazwać ulicą Wiktorii, burmistrz Herse - opierający się stale nazwom niemiecko-patriotycznym - pozostawił dla południowej części dawną nazwę "ul. Młyńskiej". Dopiero w r. 11:!!:il przezwano ją na "ul. Wiktorii", na

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry