DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Niegolewskieh". - W nazwie ulicy czci się Andrzeja Władysława Niegolewskieh.

N i e g o l e w s c y, OJCIec i syn Andrzej. 17RIi t lR57, bohater spod Som mo-Sierry wytrwaly obrońca praw polskich w sejmie pruskim Władysław. 1819 t 1885, powstaniec 1863 r., zaslużony rzecznik sprawy polskiej w parlamencie niemieckim, Wielkopolanie

Ul. Norwida .Jeżyce, połnoc. Ud zbiegu ul. Jasnej z ul. Poznańską, łukowato obok torów kolei Poznań-Wronki do ul. Knśdelnej. Nie wyllońl'zolla, ezęściowo zabudowana.

Cyprian Kamil Norwid . 1821 t 1883

wielki poeta i myśliciel, zapoznany przez wspólczesnych, ceniony przez potomnych

Ul. Noskowskiego Nowe Miasto, zachodnia część pasu pofortecznego. Od ul. Libelta do wiaduktu kolejowego wzgl. ul. Starościńskiej. Stanęła na terenie dawnego ogrodu Fehlana a otrzymała na linii od ul. LibeIta do ul. Starościńskiej nazwę "Przy parku Goethego". W r. 1909 dołączono do lliej przedłużenie aż do wiaduktu kolejowego. Od 5. 1. 1920 zwie się "ul. Noskowskiego.

Zygmunt Noskowski . 1840 t 1909 znakomity muzyk i kompozytor

Ul.

Orzeszkowej Św. Łazarz, półn.-wschód. Od ul. Matejki do ul. Śniadeckich.

Przejęta w r. 1900 wraz z gminą Św. ł,azarz. Zwała się za czasów niemieckich "III. Schillera". Ud 5.1. HJ20 nosi lIalwę "ul. Orzeszkowej".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry