KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Mrongowiusza Winiary, północ. Nowa dzielnica między ul. Piątkowską, aleją Lechicką i aleją Słowiańsk;.1, na północ od Hali Balonów. Niewykończona i niezabudowana.

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz . 171i4 t 1855 kaznodzieja polskiej gminy ewangelickiej w Gdańsku, obrońca Mazurów pruskich i badacz Kaszub, slownikarz i tlumacz

Ul. Napoleońska Winiary, centrum. Wzdłuż ul. Ohornickiej po strouie wschodniej. W pohliżu kościoła parafiahlP-go pod wezw. Św. Stanisława Kostki. Ulica niewykończona, częściowo zahudowana. Pl"Ojektowaue przedłużenia w obydwu kierunkach.

Napoleon I Bonaparte . 171i9 t 1821 cesarz Francuzów (1804-1815), wielki w dziejach świata wódz i zwycięzca, nadzieja patriotów polskich po rozbiorach, twórca Księstwa Warszawskiego (1807-1815)

Ul. Władysława Nehringa Górczyn, północ. Od ul. Błażeja WinkIera do alei Hetmańskiej.

Druga równoległa z ul. Marsz. Focha po strouie zachodniej.

Władysław Nehring * 1830 t 1909 Wielkopolanin, znakomity historyk literatury polskiej, profesor i rektor uniwersytetu wrocl awskiego

Ul. NiegoJewskich Św. Łazarz, południe. Od ul. Marsz. Focha do ul. Kaz. Jarochowskiego. Przejęta z Gmiuą św. Łazarską w r. 1900 zwała się za czasów niemieckich "ul. Augusty". Od 5. 1. 1920 zwie się "ul.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry