KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Ul. Dr. Romana Maya Starołęka. Od ul. Minikowskiej poprzez aleję Forteczną do zbiegu ulic 8tarołęckie,i i Rataje.

Dr Roman May * 1 R4!1 \\ Szamotułach t 18R7 powstaniec 1863 r., profesor gimnazjalny, wybitny przyrodnik, pionier przemyslu chemicznego

Ul. Kaspra Miaskowskiego .Jeżyce, centrulIl. Od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego, między ul. Polną a Aleją Przybyszewskiego. Ulica niewykończona i niezabudowana.

Kasper Miaskowski * okolo 1553 t 1Ii22 ziemianin wielkopolski, wybitny poeta

Ul. Mickiewicza Jeżyce, wschód. Od al. Marsz. Piłsudskiego do ul. Poznańskiej. Przejęta w r. 1900 z gminą jeżycką pod nazwtl "ul. Hohenzollernów". Od 15. 11. 1919 zwie się "ul. Mickiewicza".

Adam Mickiewicz * 1798 t 1855 najgeniatniejszy poeta - wieszcz Polski

Ul. Seweryna Mielżyńskiego Nowe Miasto, centrum. Od zbiegu ulic Fredry, Br. Pierackiego i 27 Grudnia do p!. Nowomiejskiego. Powstała w pierwszej połowie XIX w. Stanowiła pierwotnie część ul. Młyńskiej, sięgającej od św. Marcina do ul. Solnej. W r. 1885 podzielono ul. Młyńską na "Górną Młyńską" (od św. Marcina do pl. Nowomiejskiego) i "Dolną Młyńską" (od pl. Nowomiejskiego do Solnej), pozostawiono wszakże dla części górnej dawną nazwę "ul. Młyńskiej" (bez dodatku). Tę ulicę Młyńską (krótszą niż dawna, bo sięgającą tylko od św. Marcina do pl. Nowomiejsldego) przezwano w r. 1891 "ul. Wiktorii". Magiśtrat próbował potem (zwłaszcza 1905-1907) przywrócić dawną nazwę, ale bezskutecznie.

Ulicę "Wiktorii" podzieliła znowu Rada MieJska w r. 1920 lIa dwa odcinld, przedzieloue ul. Fredry wzgl. ul. 27 Grudnia, dają!' części północnc,i do pl. Nowomiejskiego nazwę "ul. Sew. Mielżyńskiego", a ("z..ści połuduiowej "ul. Gwaruej". Tak też ogłoszono 12. 4. 1920, Magistrat sprzeciwił się wszakże ogłoszeniu temu, skutkiem czego 5. 10. 1920 cała b. ulica Wiktorii ogłoszona została ulicą :;ew. Mielżyńskiego. PÓźniej jednak Magistrat przyjął uchwałę Rady MiejskieJ, skutkiem czego od początku r. 1921 ul. Sew. Mielżyńsldego sięga od zbiegu ulic Fredry i 27 Grudnia do pl. Nowomiejskiego. - Nazwa spowodowana przyległym Muzeum Mielżyńskich.

Seweryn hr. MieIżyński * 1803 t 1872 Wielkopolanin, uczestnik powstań 1831 i 1848 r., ofiarodawca galerii obrazów w Muzeum Mielżyńskicb, opiekun Tow. Pnyjació! Nauk

Ul. Gen. Morawskiego Gorczyn, p<iłnoc. Od ul. Kazimierza Jarochowskiego do ul.

Ludwika Rzepeckiego.

Franciszek Morawski * 1783 t 181il Wielkopolanin, oficer wojsk napoleońskicb, general i minister wojny w powstaniu 1831 r" wybitny poeta

Ul. Marcelego Mottego Św. ł,azarz, ws('hód. Od ul. Łukaszewil'za do ul. Kolejowej.

PrzeJęta w r. 1900 z gminą św. Łazarską. Za czasów niemieckich nosiła nazwę "ul. Gutenberga". Od 5. 1. 1920 zwie się "ul. Marcelego Mottego".

Marceli Mołły * 1818 t 188

profesor gimnazjalny w Poznaniu, autor "Przecbadzek po m. Poznaniu", znakomity felietonista, tlumacz klasyków greckicb i lacińskicb

J6J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry