DZIAŁ BIEŻĄCYrakteru ulicy nabrała po wybudowaniu gmachu Muzem krajowego (1900-1903), po czym otrzymała nazwę "ul. przy Mm:eulII" (Museumstrasse). Od 29. 8. 1919 zwie się "ul. LudganIy". Uliezka ta prowadzi na Górę Przemysława.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ludgarda * około 12(il t 128;! córka Henryka l Pielgrzyma, księcia wismarskiego (wyszomierskiego), malżonka Przemyslawa 11

Ul. Łacina

Rataje, północ. Od ul. Rataje poprzez ul. Kórnicką w kierunku wschodnim, z projektowanym dalszym w tym kierunku przedłużeniem. - W r. 1562 ufundował Stanisław Górka na prawym brzegu Warty własne miasto mające stanowić konkurencję dla Poznania. Zgromadziły się w nim liczne zastępy rzemieślników, miasteczko posiadało w krótkim czasie rynek i kilka ulic. Ponieważ Górka wystawił miasteczko bezprawnie na gruntach wsi Rataj, stanowiącej własność Poznania, Poznań wszczął proces, wygrał go i zabrał w r. 1599 miasteczko, które niebawem podupadło. Miasto Górki zwało się pierwotnie "Łaciną" i "Stanisławowem". Później przyjęło się określenie ,.Miasteczko", dotąd używane, - oraz drugie "Św. Roch", przyjęte od wezwania kościółka, na miejscu którego staje ubelnie nowy kościół. W dzisiejszej nazwie ulicy zachowana jest więc pamięć o dawnej osadzie.

Łacina dawna nazwa dla wystawionego w r. 1562 przez Stanislawa Górkę "Miasteczka", imieniem za/ożyciela pierwotnie "Stanislawowem" zwanego, ebok późniejszej nazwy "Św. Rocb", przyjętej od patrona kościólka. O pocbo'1zeniu cbarakterystycznego określenia "Łacina" coś pewnego trudno powiedzieć

Ul. Łukaszewicza Św. Łazarz, poł.-wschód. Od ul. Granil'znej w stronę połudn.

do ul. Klaudii Potockiej Stanowiła do r. 1909 część ul. Granil'znej, po czym wyodrębniona została pod nazwą "ul. Zeppelina". Od 5. I. 1920 zwie się "ul. ł.ukaszewicza".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry