KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ksiądz Adam Loga * 1800 t 1831 Wielkopolanin, kapelan Jazdy Poznańskiej w powstaniu 18J1 r., polegly z krzyżem w ręku podczas szturmu na Szawie

Ul. Ksawerego Lubeckiego Św. Łazarz, zal'hód. Od ul. Grunwaldzkiej do ul. Marcelińskie,i na zachód od Szpitala Diakonisek.

Książę K s a w e r y L u b e c k i * 1778 t 18.4-(i znakomity minister skarbu Królestwa Kongresowego, zaslużony okolo uprzemyslowienia kraju

Ul. Lubrańskiego Ostrów. Na półno od Ostrowa Tumskiego. czyni dwukrotnie prosty kąt. Ulica ta należy do na.istarszych, choro nie jest dotąd ściśle określona. Nazwa własna wprowadziła się dopiero w XIX w. Do r. L870 zwała się częśro ulicy, równoległa do pla('u tumskiego "ul. Seminaryjn'1", w r. 1870 nazwano tę część ulicy "Za Tumem". Zmian tych jednak nie wprowadzono w życie, a pozostała dawna nazwa "ul. Seminaryjnej" zasadniczo dla uliczki północne,i, a w istocie dla całej ulicy. Od Hi. 6. 1919 zwie się "ul. Luhrańskiego", od gmachu dawnej akademii Lubrańskich przy niej położonego (t 51!J-t 780), w XIX w. - przed zbudowaniem gmachu przy ul. Wieżowej (t8!)!)) - służącego na pomieszczenie seminarium duchownego, obecnie na archiwum archidiecezjalne przeznaczonego.

Jan Lubrański t 1520 biskup poznański, zalożyciel akademii Lubrańskiego w Poznaniu, mecenas nauk, wybitny mqż stanu i doradca króla Zygmunta l.

Ul. Ludgardy Stare Miasto, centrum. Od ul. Nowej do ul. Franciszkańskiej.

W średniowieczu prowadziła tu dróżka przy murze miejskim. Cha

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry