KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Andrzeja Lakarego Śrlidlm. Orl ul. Warszawskiej ku redudp Hdormatów. Częściowo zabudowana.

A n d r z e j L a s kar y (G o s ł a w i c k i) 1- 14(j Wielkopolanin, biskup poznański, wybitny przedstawiciel Polski na soborze konstancjeńskim

Ul. Libelta

Nowe Miasto, pas wałowy. Od zbiegu Wałów Wazów, Batorego, Leszczyńskiego i ul. Cieszkowskiego do zbiegu ul. Jasne.i. ul. Poznańskiej i toru kole.iowego. Należała dawnie.i do ulicy Wałowej. W l'. l!łOli otrzymała nazwę "ul. Wittinga". Od Hi. li. 1!HU zwie się "ul. Lihelta".

Dr Karol Libelt * 1807 t 1875 wielki syn Poznania, powstaniec 18J1 r" wódz ruchu narodowo-rewolucyjnego okolo r. 1848, więzień stanu, posel w Berlinie, znakomity filozof i matematyk

Ul. Bogumiła Lindego .Jeiyce, półn.-zachód. Od alei Żeromskiego ku Szkolnemu Ogrodowi Botanicznemu, trzecia rówIIoległa z ul. Dąhrowskiego po stronie północne.i. Częściowo zabudowana

Samuel Bogumił Linde * 1'771 t 1R47 Toruńczyk, twórca wielkiego "Slownika języka polskiego", wybitny uczony

Ul. Ks. Logi Górczyn. Od ul. Świętogórskiej do ul. ks. Skorupid. czwarta rownoległa z ul. Marsz. Focha po stronie zachodniej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry