KHONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Ul. Juliusza Kossaka Św. Łazarz, I'entrum. Od ul. Wyspiańsl<iego do ul. Grottgera. Powstała w r. HJ03 i otrzymała nazwę "nI. Sif>IIIf>IISa". Od 15. 6. HJHJ zwie się "ul. Juliusza Kos.mka".

Juliusz Kossak * 1824 t 18HH znakomity malarz polski, batalista, pierwszy z znanej rodziny malarskiej Kossaków

Ul. Józefa KościeIskiego Jeżyce, północ.

dowi Botanicznemu. stronie północnej.

Od alei Żeromskiego ku Szkolnemu OgroDruga równoległa z ul. Dąbrowskiego po

Józef Kościelski . 1R45 t HH1 Wielkopolanin, poeta, posel i obrońca praw polskicb w Berlinie

Ul. Krasińskiego Jeżyce, połn.-wsc}lOd. Od ul. Jasnej dn ul. Mylnej. Odf"inek zachodni, niewykończony. Powstała w r. 1!J05 i otrzymała nazwę "ul. Hohem;taufów". Od 15. 11. HJ19 nosi nazwę "ul. Krasińskiego".

Zygmunt Krasiński * HH2 t 1H[JH jeden z trzecb największycb wieszczów polskicb X/X wieku

Ul. Kraszewskiego Jeżyee, połudn -wschód. Od ul. Blllwwsl<iej do ul. Dllbrowskiego. Prze.jęta w r. l!JOO z gminą .ieżyeką, zwała si "Hedwigstr." ("ul. .Jadwigi"). Nazwę tę uchwalono na wniosek Polal<ów, którzy uczcić nią pragnęli królowę Jadwigę. Od 15. 11. 1919 nosi nazw!;' "ul. Kraszewskiego".

Józef Ignacy Kraszewski * Un2 t 1K87 najbardziej produktywny powieściopisarz polski i twórca nowoczesnej powieści polskiej, bistoryk i publicysta

Ul. Krauthofera Górezyn, połudn.-wschód. Od ul. Marsz. Focha ku torom koljowym. Przejęta w r. HIOO z GÓI"czynem. Za czasów niemieckich nosiła nazwę "ul. Kanta" (niem. filozof). Przez władze polskie nazwana 14. H. HJ20 "ul. Krauthofera".

Jakub Krauthofer-Krotowski * 180li t 1854 obywatel rn. Poznania, prawnik, dowódca w powstaniu 1848 r., więzień stanu

Ul. Józefa Kusztelana ./eżyce, centrum Od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego, między ul. Polną a aleją Przybyszewskiego. Ulica nie wykończona i niezabudowana.

Dr Józef Kusztelan * 1843 t 1907 Wielkopolanin, profesor poznańskiej szkoły realnej, założyciel i długoletni dyrektor Banku Zwiqzku Spó!ek Zarobkowycb, wybitny działacz spo!eczny, pisarz ekonomiczny

Ul. Langiewicza Wilda, eentrum. Od Górnej Wildy do ul. Zmartwychwstańców. Powstała w charakterze ulicy w r. 1910 i otrzymała nazwę "ul. Zedlitza". Od 12. 4. 1920 zwie się "ul. Langiewicza".

Marian Langiewicz . 1827 t 1887 Wielkopolanin, dyktator powstania 186J, zwycięzca spod Cbrobrza i Qrocbowisk

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry