DZIAŁ BIEŻĄCYktórej nazwy nie nadano z urzędu. W r. 1885 istniała jako droga prywatna i nazywana była pospolicie "ul. Kopernika". Prezydent policji zażądał od Magistratu nadania tej ulicy nazwy, wywodząc, że nie może tolerowar nazw prywatnych. W tej IH)wiem drodze mogłoby się przyjąć "nazwy naj zdrożniejsze jak ul. Mierosławskiego, Kościuszki, Ledóchowskiego etc." Magistrat (Herse) jednak odmówił nadania innej nazwy. W drodze zwyczaju wprowadziła się później także oficjalna nazwa "ul. Kopernika". W brzmienia polskim aprohowano starą nazwę 16. n. HJHJ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Mikołaj Kopernik * 1473 w Toruniu t 1543kanonik warmiński, największy z astronomów, twórca systemu be/iocentrycznego. "Wstrzymal slońce, ruszyl ziemię, Polskie wydalo go plemię!"

Ul. Ks. Kordeckiego

Górczyn, centrum. Ud Rynku Gorczyńskiego w kierunku połudn.-zachodnim. Ulica niewykończona, częściowo zahudowana.

Ksiądz Auguststyn Kordecki * 1IiU3 t 1Ii73

Wielkopolanin z Kaliskiego, przeor 00. Paulinów slawny obrońca Jasnej Qóry przed Szwedami

Ul. Gen. Kosińskiego Wilda, zachód. Od ul. Robocze,i do Górnej Wildy. Przejęta w r. HJOO z gminą wildecką. Za czasów niemieckil'h nosiła nazwę "ul. Rluechera". Od 12. 4. 1920 zwie się "ul. Gen. Kosińskiego".

Antoni AmiIkar Kosiński * 17(i9 t 1823general w legionacb Dqbrowskiego, obywatel ziemski w Wielkopolsce, publicysta

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry