KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Jan Kochanowski * 1530 t l!184 największy poeta dawnej Rzeczypospolitej

Ul. Adama Konarskiego Śródka. Od ul. Warszawskiej, na wprost kościoła św. .Jana w kierunku północnym. Jlica niewykońnzona i niezabudowana.

Adam Konarski t 1575 Wielkopolanin, biskup poznański, dzielny dyplomata, założyciel Kolegium Jezuitów w Poznaniu

Ul. Konopnickiej Św. Łazarz, półn.-zachód. Od ul. Matejki do nI. Śniadeckich.

Przejęta w r. 1900 z gminą Św. Łazarz. Za czasów niemieckich nosiła nazwę "ul. Goethego". Zwie się od 5.1. 1920 ,.uI. Konopnickie.i".

Maria Konopnicka * 1t;42 t unu utalentowana poetka, opiewajqca wieś polskq i tematy ludowe, autorka "Roty"

Ul. Onufrego Kopczyńskiego Górrzyn-Św. ł.azarz, poL-wschód. Od Rynku św. Łazarskiego do alei Hetmańskiej. Przejęła w r. 1900 z gminą Św. ł.azarz. Za czasów niemieckich nosiła nazwę "ul. Humboldta". Od 5. 1. 1920 zwie się "ul. Onufrego Kopczyńskiego".

Onufry Kopczyński * 173!1 t lR17 Wielkopolanin, sławny gramatyk i "prawodawca języka polskiego", prowincja/ Pijarów

Ul. Kopernika Śródmiescie, południe. Od ul. Strzeleckiej do ul. Łąkowe.i, tworząc mniej więcej prosty kąt. .Jedyna nowsza ulica poznańska,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry