DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Kircholmska Gorczyn, zachód. Od nI. Promienistej do ul. Słonecznej.

Ulica nowa, niewykończona, częściowo zabudowana.

Kircholm wieś na [nfiantach (pod Rygq), slynna z wielkiego zwycięstwa hetmana Jana Karola Chodkiewicza nad Szwedami (1605), za panowania Zygmunta 111ffi. Klonowicza Św. Łazarz, centrum. Od ul. Wyspiańskiego do ul. Spokoj. nej, zachodnia równoległa z ul. Marsz. Focha. Po założeniu otrzyllIała ulica ta w r. HJ12 nazwę "ul. (;lauspwitza". Od 5. 1. Hi20 zwie się "ul. Klonowicza."

Sebastian Fabian Klonowicz * około 1545 t 1(;02 Wielkopolanin, oryginalny i wybitny poetamieszczanin

Ul. Stanisława Knapowskiego Górczyn, połlldn.-wschód. Od ul. Marsz. Focha w stronę toru kolejowego do ul. Sokolnicldch. Przejęta w r. HJOO z Górczynem. Za czasów niemieckich nosiła nazwę "Arndstr." (poeta niem.) Przez władze polskie nazwana 14. 8. 1920 "ul. Stanisława Knapowskiego".

Stanisław lC.napowski * 1853 t 1 DO[J obywatel poznański, publicysta i dzialacz spoleczny kierunku ludowo-postępowego

Ul. Kochanowskiego .Jeżyce, półn.-wsl'hód. Od ul. Sienldewicza do ul. Jeżyckiej.

Ulica ta uważana była do r. 1!)09 za część ulky Gajowej. W r.

190!J wyodrębniona pod nazwą "ul. Elżbiety" obejmowała odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. PozIlańskiej, w r. 1912 przedłużona do ul. .Jeżyckiej. Od 15. 11. 1!Jl9 zwie się "ul. Kochanowskiego".

J5J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry