KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Klemens Kantecki * 1851 t 1885 Wielkopolanin, bistoryk. bibliotekarz Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Ul. Stanisława Karwowskiego Św. Łazarz, wschód. Ud ul. ł.ukaszewicza do ul. Kolejowej.

Po zbudowaniu pierwszego przy niej domu w r. 1912 otrzymała nazwę "ul Fkhtego". Od 5. 1. 1920 zwie się "ul. Stanisława Karwowskiego".

Stanisław Karwowski * UWj t HH7 Wielkopolanin, wybitny bistOlTk, autor "Historii Wielkiego Księstwa Poznańskiego"

Ul. Kassyusza .JeżYN', centrum. Od ul. Szamarzewskiego, równolegle z ul Polną po jej stronie zachodniej, w Iderullku północnym ku ul. Dąbrowskiego. Ulica nie wykończona i niezabudowan:l.

Jan Wilhelm Kassyusz * 1787 t 1848 pastor kalwiński w Orzeszkowie, do r. 1824 profesor poznańskiego gimnazjum św. Marii Magdaleny, pozbawiony urzędu za patriotyzm polski. Wybitny pedagog i działacz społeczny

Ul. KiIińskiego Wilda, zachód. Od ul. Gen. Prądzyńskiego do Górnej Wildy' Przejęta w r. 1900 z gminą wildecką. Za czasów niemieckich nosiła nazwę "ul. Buelowa". Od 20. 4. 1920 zwie się "nI. Kiliński ego".

Jan Kiliński * 17110 t 1819 Wielkopolanin, sławny szewc-pułkownik, przywódca powstania w Warszawie 1794 r.

J5!2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry