DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Adam Jeske * 1835 t 1 f\!)(i zasłużony, długoletni (37 lat) sołtys gminy św. Łazarza

Ul. Dr Jordana Wilda, wschód. Od Drogi Dębińskiej ku Warcie, obok Dziecińca. Ulica niezabl1dowana.

Dr Henryk Jordan * 1842 t 1907sławny lekarz, profesor uniwersytetu Jagiellońskiego, pionier wycbowania fizycznego w Polsce

Ul. Kantaka

Nowe Miasto, centrum. Od ul. 27 Grudnia do św. Marcina.

Ulicę tę wybudował Bauhank tuż po wojnie francusko-niemieckiej i wniósł o nadanie nazwy "ul. Bismarcka". Ponieważ bank zabudował i założył całą ulicę i w stanie gotowym darował miastu, akceptowano nazwę. Była to pierwsza ulica, którą Niemcy oznaczyli nazwiskiem osoby żyjącej (nie licząc imion: plac Wilhe]mowski itp.) Potem czas dłuższy Magistrat, głównie z inicjatywy burmistrza Hersego, sprzeciwiał się nazwom podobnym, uległ jednak prądowi po ustąpieniu Hersego. Od dnia 29. 8. 1919 ulica nosi nazwisko słynnego obrońcy sprawy polskiej przeciw Bismarckowi, posła Kantaka.

Kazimierz Kantak * 1824 t 1881i w Poznaniu znakomity mówca parlamentarny i obrońca spraw polskicb w sejmie pruskim

UJ. Kanteckiego Winiary, półn.-wschód. Ud u]. Trójpole do ul. Marcina Dunina. Nowe osiedle na północ od Hali Balonów. Ulica niewykończona i niezabudowana.

7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry